VEU - Voksen EfterUddannelse godtgørelse

Læs om VEU - Voksen EfterUddannelse for pædagoger.

Målgruppe/personkreds blandt BUPL-A’s medlemmer i arbejde:

  • Personer uden en videregående uddannelse, herunder klubpædagoger, faglært og ufaglærte
  • pædagoger, der ikke har brugt deres uddannelse i faget de sidste 5 år.

Uddannelser, der giver ret til VEU
AMU-uddannelser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser. Enkeltfag og deltidsuddannelser efter lov om åben uddannelse på erhvervsuddannelserne.

Udbetaling
VEU – godtgørelse kan udbetales enten til medlemmet eller til arbejdsgiveren som refusion, hvis der betales sædvanlig løn under uddannelsen.

Sats for godtgørelse
Fra og med den 6. januar 2014 er satsen 3.260,- kroner pr. uge.
Deltager du i deltidsundervisning, vil du få et mindre beløb udbetalt.

Læs mere om VEU på veug.dk

Læs om dine muligheder for at modtage voksen efteruddannelsesgodtgørelse (VEU)

| Senest opdateret 25-11-2015 |