Efteruddannelse (1-7 uger)

Du kan her læse mere om mulighederne for efteruddannelse inden for pædagogfaget.

Vil du udvikle dine kompetencer til at lave musik med børn, vide mere om børnemiljøvurdering, eller arbejde mere med sammenhængen mellem børns bevægelse og sprog findes der en lang række forskellige kursus- og efteruddannelsesmuligheder. Efteruddannelse er korte uddannelsesforløb med en varighed på 1 til 7 uger.

Efteruddannelsens formål er at give den enkelte pædagog faglig inspiration til udvikling af det pædagogiske arbejde. De kompetencer som du opnår ved at deltage i efteruddannelse vil næsten altid være forbundet med det pædagogiske arbejde du udfører i din hverdag og derfor mener BUPL, at både deltagerbetaling og den tid du bruger på det, skal betales af din arbejdsgiver. Efteruddannelse er vigtig for at du bevarer dine evner til at tilegne dig ny viden og BUPL arbejder for at alle pædagoger som minimum får 2 ugers uddannelse om året.

Efteruddannelse udbydes i regi af professionshøjskolerne men også en række andre både offentlige institutioner/kommuner og private firmaer tilbyder kurser og uddannelse. Se dig for og spørg dig frem for at finde den efteruddannelse der passer til dig. Det er ikke altid at pris og kvalitet hænger sammen, og der er stor forskel på hvad der vurderes som godt og skidt af den enkelte.

BUPL anbefaler at man årligt drøfter institutionens samlede kompetencebehov og at du til udviklings- eller MUS-samtaler foreslår efteruddannelse som du kan deltage i.

Hvis du gennem en række år har deltaget på efteruddannelse som samlet set overstiger 6 ugers fuldtidsstudie, har du mulighed for at få foretaget en realkompetencevurdering, med henblik på at søge merit til en diplomuddannelse.

Læs mere om realkompetencer på UddannelsesGuiden.dk

| Senest opdateret 15-07-2009 |