Love og vejledninger om arbejdsmiljø

Se lovgrundlaget og vejledningerne for arbejdet med arbejdsmiljø.

Vejledninger, der er relevante for daginstitutionsområdet:

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst 9 ansatte
I disse virksomheder skal samarbejdet om arbejdsmiljø systematiseres, men der er ikke pligt til at have en AMO.

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte
I disse virksomheder skal der være en AMO med én eller flere arbejdsmiljø-repræsentanter og én eller flere arbejdsledere. Vejledningen beskriver bl.a. kravene til AMOs størrelse og opbygning, hvilke opgaver  AMO har, og hvilke pligter arbejdsgiveren har i forhold til AMO.

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte
I disse virksomheder skal der være en AMO, som består af én eller flere arbejdsmiljøgrupper og ét eller flere arbejdsmiljøudvalg. Vejledningen beskriver de samme emner som vejledningen om virksomheder med 10-34 ansatte.

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde
Vejledningen beskriver de særlige regler om AMO på henholdsvis hjemme-virksomheden og udearbejdsstedet fx ved udførelse af hjemmehjælp og rengøring.

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø
De nye regler åbner bl.a. mulighed for, at flere virksomheder i visse situationer kan etablere en fælles AMO. Det kan fx være flere arbejdsgivere på samme arbejdssted eller en kommune og én eller flere af dens selvejende institutioner.

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen
Et væsentligt element i de nye regler er arbejdsgiverens pligt til at tilbyde supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Formålet er at sikre en løbende og målrettet opdatering og give medlemmerne af AMO mere viden og flere kompetencer.


| Senest opdateret 21-04-2017 |