Statistik om børn og pædagoger

Find faktaoplysninger, tal og statistik om børn, pædagoger, institutioner og BUPL's medlemmer. 

Normeringer i daginstitutioner

Hvor mange børn, der er pr. voksen i danske daginstitutioner?

Se tal om børn, pædagoger og normeringer

 


Se udviklingen i antallet af aktive medlemmer i BUPL.

BUPL's medlemmer fordelt efter køn og alder.

BUPL's medlemmer fordelt på køn og type arbejdsplads.

Her ser du udviklingen i børnetallet i de enkelte kommuner.

Normeringer og personalets uddannelse er helt centrale parametre for børns trivsel og udvikling. Tid til børnene og uddannet personale resulterer i positive effekter på både kort og lang sigt.

Forskningen viser, at tid til børnene og uddannet personale resulterer i positive effekter på både kort og lang sigt for børnene.

Oversigt over antallet af optagne på pædagoguddannelsen.

Fordelingen mellem uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere fordelt på institutionstype.

De enkelte stillingsgruppers lønstigning.

Det gennemsnitlige lønniveau for hver stillingsgruppe.

Se tabel for hvor mange børn, der går i institution, og hvilke institutioner går de i.

Hvor mange vuggestuer, børnehaver, fritidshjem osv. findes der i Danmark.

Månedlig forældrebetaling fordelt på institutionstype 2007 - 2015.
| Senest opdateret 25-11-2013 |