Udvikling af pædagogprofessionen

Professionsudvikling i BUPL handler om at styrke den pædagogiske profession. BUPL har udviklet en række professionsmålsætninger og strategier til at styrke indsatsen.

Hvad er formålet med BUPL's professionsarbejde?
Formålet med BUPL's professionsarbejde er at skabe et fælles anerkendende billede af en profession, der varetager en vigtig og nødvendig opgave for samfundet.

Ved at skabe et fælles anerkendende billede af pædagogisk arbejde, pædagogers kompetencer og vidensgrundlag højnes det faglige fællesskab, som igen danner ramme om de fælles træf, forhandlinger og relationer, som medlemmer og BUPL indgår i.

Et øget fokus på pædagogprofessionen har således til formål at skabe en højere løn og nogle bedre arbejdsvilkår for medlemmerne.

Hvorfor arbejder BUPL med professionsudvikling?
Det er vigtigt for BUPL at spille en central og selvstændig rolle i udviklingen af den pædagogiske profession. På den måde kan BUPL være med til at sætte professionen på den politiske dagsorden med budskaber, der bunder i en særlig viden om, hvad pædagoger kan, ved og gør.

Hvordan arbejder BUPL med professionsudvikling?
Professionsudvikling er et langt sejt træk, der kræver dialog, debat og deltagelse med medlemmerne. Det kræver også tålmodighed. En af de væsentligste tiltag i BUPL's professionsarbejde er indsamling af viden og deling af viden på tværs af organisationen og medlemmerne.

Se BUPL's 10 mål for professionen

| Senest opdateret 05-12-2013 |