Arrangementer

Begræns listen geografisk:   Særligt for:

Årsmøde i FTF Region Sjælland

28-11-17

FTF Region Sjælland inviterer til årsmøde tirsdag d. 28. november 2017.

Åben Jobcafe - Nordjylland

04-12-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Aalborg - hver måned kl. 10-14. Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 2. januar 2017, 6. februar 2017, 6. marts 2017, 3. april 2017, 2. maj 2017, 6. juni 2017, 7. august 2017, 4. september 2017, 2. oktober 2017, 6. november 2017 og 4. december 2017. Der er ingen Åben Jobcafe i juli.

Netværk for stressramte (onsdagshold)

13-12-17

Stressramte pædagoger mødes hver 3. uge for at udveksle erfaringer. Gruppen er åben, og er du selv blevet stressramt, så tilmeld dig vores næste netværksmøde.

Møde for pædagogstuderende - UC Sjælland i Nykøbing Falster

14-12-17

Mød op og hør om bl.a. jobsøgning, a-kasse og dagpenge.

Møde for pædagogstuderende -
UC Syddanmark Esbjerg

14-12-17

Mød op og hør om bl.a. jobsøgning, a-kasse og dagpenge.

Møde for pædagogstuderende -
UC Syddanmark Pædagoguddannelsen Aabenraa

15-12-17

Mød op og hør om bl.a. jobsøgning, a-kasse og dagpenge.

Åben Jobcafe - Hovedstaden

18-12-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i København kl. 10-14 følgende dage i hver måned dog ikke juli. Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 30. januar, 27. februar, 27. marts, 24. april, 29. maj, 26. juni, 28. august, 25. september, 30. oktober, 27. november, 18. december

Møde for pædagogstuderende - Campus Carlsberg (3)

19-12-17

Mød op og hør om blandt andet jobsøgning, a-kasse og dagpenge.

Åben Jobcafe - Århus Østjylland

20-12-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Århus - hver måned kl. 10-14. Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 18. januar 2017, 22. februar 2017, 15. marts 2017, 19. april 2017, 17. maj 2017, 21. juni 2017, 16. august 2017, 20. september 2017, 11. oktober 2017, 15. november 2017 og 20. december 2017. Der er ingen Åben Jobcafe i juli.

Åben Jobcafe - Storkøbenhavn

21-12-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Ballerup kl. 10-14 følgende dage hver måned, dog ikke i juli. Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 12. januar, 16. februar, 16. marts, 20. april, 11. maj, 15. juni, 17. august, 14. september, 19. oktober, 16. november, 21. december.

Sæt dit præg på BUPL’s arbejde med uddannelsesområdet

04-01-18

Spil ind med dine tanker om en styrkelse af pædagoguddannelsen og efter- og videreuddannelsen, når vi i BUPL’s faglige politiske værksted sætter uddannelse i centrum. Det er vigtigt for BUPL, at dine erfaringer og din hverdag som pædagog afspejles i vores holdninger og arbejde med uddannelsesområdet.

Møde for pædagogstuderende -
UC Lillebælt Pædagoguddannelsen Jelling

09-01-18

Mød op og hør om bl.a. jobsøgning, a-kasse og dagpenge

Netværksmøde for arbejdsmiljørepræsentanter i Aarhus

09-01-18

Netværksmøde for arbejdsmiljørepræsentanter. Første runde i 2018 starter den 9. januar.

Netværk for TR der repræsenterer specialpædagoger

09-01-18

BUPL Storkøbenhavn opretter et netværk for tillidsrepræsentanter, der repræsenterer pædagoger på specialområdet!

Møde for pædagogstuderende -
UC Sjælland Slagelse

10-01-18

Mød op og hør om bl.a. jobsøgning, a-kasse og dagpenge.

Temadag om jobsøgning - kun i Nordjylland

10-01-18

BUPL’s jobteam og BUPL Nordjylland afholder temadag om jobsøgning. Temadagen er for ledige medlemmer, opsagte medlemmer og medlemmer, som har lyst til at prøve noget nyt.

Netværk for stressramte

10-01-18

Stressramte pædagoger mødes hver 3. uge for at udveksle erfaringer. Gruppen er åben, og er du selv blevet stressramt, så tilmeld dig vores næste netværksmøde.

Ledelseskonference 2018 i BUPL Nordsjælland

11-01-18

Under temaet 'Ledelse i balance' sætter BUPL Nordsjællands Ledelseskonference 2018 spot på balancen mellem passion og ambition i ledelse og styring, og hvordan vi skaber rum til både ledelsesfagligheden og den faglige ledelse.

Ledelseskonference 2018

11-01-18

Under temaet 'Ledelse i balance' sætter BUPL Nordsjællands Ledelseskonference 2018 spot på balancen mellem passion og ambition i ledelse og styring, og hvordan vi skaber rum til både ledelsesfagligheden og den faglige ledelse.

Stress, new normal eller ?

15-01-18

Stress er alle mands eje og alle kender til stressreaktioner, som middel til at klare særlige udfordringer i livet. Mange kender også til det at være stressramt, - når stressreaktioner ikke længere er hjælpsomme, men selve udfordringen, når balancen er i uorden.

Møde for pædagogstuderende - UC Nordjylland Pædagoguddannelsen Aalborg

15-01-18

Mød op og hør om bl.a. jobsøgning, a-kasse og dagpenge.

Konference: Professionelle læringsfællesskaber (Aarhus og Østjylland)

16-01-18

Hvordan kan man arbejde med at udvikle den pædagogiske dimension i hverdagslivet og dermed også i arbejdet med professionelle læringsmiljøer? Kom og hør tre spændende oplægsholdere give svar på dette spørgsmål.

Naturnetværk i BUPL Århus

16-01-18

Netværk der samler og deler viden om hvordan naturens muligheder inddrages som et centralt tema i den pædagogiske praksis.

Netværksmøde for områdetillidsrepræsentanter

18-01-18

Kom til netværksmøde og bliv klogere på at være TR for flere matrikler

Møde for pædagogstuderende -
VIA Pædagoguddannelsen i Thisted

18-01-18

Mød op og hør om bl.a. jobsøgning, a-kasse og dagpenge.

Den sansemotoriske udvikling i børnehavealderen

18-01-18

Børn gennemgår en helt unik og intens udvikling i de første leveår, som fortsætter op i børneårene. Børns udvikling op mod skolealderen afhænger i meget høj grad af den sansemotoriske udvikling, som påvirkes og udvikles gennem daglig stimulering af barnet.

TR-møder i Århus

23-01-18

TR-møde den 23., 24. og 25. januar 2018.

Grundkursus for nyvalgte tillidsrepræsentanter

24-01-18

BUPL Nordjylland indbyder nyvalgte tillidsrepræsentanter til grundkursus på Feriecenter Slettestrand fra den 24. til 26. januar 2018.

Fyraftensmøde om pædagogers rolle i skolen - Roskilde

25-01-18

På dette fyraftensmøde sætter vi fokus på pædagogernes rolle i skolen. Vi har inviteret pædagogen Steffen Rasmussen, der fortæller om målstyret pædagogisk undervisning, og hvordan hans fokus i undervisningen er flyttet fra at være produktorienteret til at være målorienteret.

Den sansemotoriske udvikling i vuggestuealderen

25-01-18

Børn gennemgår en helt unik og intens udvikling i de første leveår, som fortsætter op i børneårene. Børns udvikling op mod skolealderen afhænger i meget høj grad af den sansemotoriske udvikling, som påvirkes og udvikles gennem daglig stimulering af barnet.

Temadag: Samarbejdet mellem tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter i dagtilbud (Aarhus)

30-01-18

Sammen ønsker I at stå bag et arbejdsmiljø, der gør at kollegerne kan gå hjem efter en arbejdsdag og være tilfreds. I vil bygge bro mellem kollegerne og ledelsen og være agenter i et godt arbejdsliv.

TR-grunduddannelse Hold A 2018

30-01-18

Grunduddannelse for nye tillidsrepræsentanter i BUPL Midtsjælland.

TR-kursus: Introkursus for tillidsrepræsentanter forår 2018

31-01-18

Er du nyvalgt tillidsrepræsentant? Så kom på BUPL Storkøbenhavns introduktionskursus for nyvalgte tillidsrepræsentanter og lære mere om, hvad det ansvar indebærer og udveksl erfaring med andre

Netværk for stressramte

31-01-18

Stressramte pædagoger mødes hver 3. uge for at udveksle erfaringer. Gruppen er åben, og er du selv blevet stressramt, så tilmeld dig vores næste netværksmøde.

På vej mod ledelse (Diplommodul)

01-02-18

"På vej mod ledelse" er et kompetence- og afklaringsforløb på diplomniveau. Det udbydes i samarbejde med VIA University College i Århus med studiestart 1. februar 2018. Det kvalificerer dig til at gå ind i en lederkarriere nu eller på et senere tidspunkt. Forløbet er bygget op så det giver dig viden om og lyst til ledelsesopgaven, samt at blive afklaret på om det er noget for dig.

Ståsteder – hvad er værd at stå fast på eller gå glip af? - MidtVestjylland

01-02-18

Med ”Ståsteder” forsøger Svend at præsentere nogle svar på disse eksistentielle spørgsmål, der samtidig kan ses som en kritik af samtidens instrumentalisering, dvs. tendensen til at gøre alting til et middel til noget andet, frem for at være et mål i sig selv. Med et strejftog gennem idéhistorien vil Svend pege på ti eksistentielle ståsteder, herunder værdighed, frihed, kærlighed, tilgivelse og sandhed, som er værd at stå fast på, og som bør opfattes som værdifulde i sig selv – også i vores forandringsfokuserede tid.

Konference: Børn med medfødte alkoholskader (Østjylland og Aarhus)

05-02-18

Du kan som pædagog gøre en markant forskel over for et barn med medfødte alkoholskader. Men det kræver stor viden på området. På denne konference får du den nødvendige viden, så du kan give barnet den bedste pædagogiske støtte. Den finder sted den 5. februar 2018 og er for medlemmer af BUPL Århus og BUPL Østjylland

BUPL-værksted om skole og fritid - Ballerup

05-02-18

Hvad kalder man en pædagog, der både arbejder i en fritidsinstitution og på en skole? Sæt spot på, hvordan det er at være pædagog i to arenaer – nemlig skole- og fritidsarenaerne.

Kursus: Fagpolitisk ledelse – strategisk ledelse og analyse!

06-02-18

Du er fællestillidsrepræsentant, faglig sekretær eller ansat i BUPL og har brug for analyseredskaber og viden om strategisk ledelse i dit daglige hverv.

BUPL-værksted om skole og fritid - Slagelse

06-02-18

Hvad kalder man en pædagog, der både arbejder i en fritidsinstitution og på en skole? Sæt spot på, hvordan det er at være pædagog i to arenaer – nemlig skole- og fritidsarenaerne.

Netværk for pædagoger vedr. børn/unge med særlige behov (Aarhus)

07-02-18

Fire gange om året mødes medlemmer i ’Netværk for pædagoger vedr. børn/unge med særlige behov’. Gruppen består pt. af ca. 25 medlemmer og du er meget velkommen til at være med.

Jeg er tillidsrepræsentant - MidtVestjylland

07-02-18

Formålet er, at TR styrker sin personlige gennemslagskraft for derigennem at forbedre sin kommunikation.

BUPL Hovedstaden: MEDskabelse i forandringsprocesser - AMR som medskaber

08-02-18

1 dages kursus i forandringer, forandringsprocesser og samarbejde for arbejdsmiljørepræsentanter.

Praktikvejlederdag - bliv klogere på din rolle

08-02-18

Hvert år uddannes pædagoger, der gennem deres praktikker har tilegnet sig viden, erfaring og kompetencer i pædagogisk praksis. Bag dem står praktikvejledere, som er med til at facilitere de studerendes læringsprocesser i praktikkerne. BUPL MidtVestjylland vil gerne understøtte praktikvejledernes opgave og praktikkens samspil med uddannelsen.

Fyraftensmøde om pædagogers rolle i skolen - Slagelse

19-02-18

På dette fyraftensmøde sætter vi fokus på pædagogernes rolle i skolen. Vi har inviteret pædagogen Steffen Rasmussen, der fortæller om målstyret pædagogisk undervisning, og hvordan hans fokus i undervisningen er flyttet fra at være produktorienteret til at være målorienteret.

TR-kursus: Den professionelle bisidder

22-02-18

Kom til heldagskursus i Balleruphuset og bliv klogere på, hvordan du som TR kan agere professionel bisidder for dine kolleger

Nørde-dag for ITR i MidtVestjylland

22-02-18

Formålet med nørde-dagen er, at ITR skal have mulighed for at arbejde med lige præcis de emner, der er relevante.

Praktikvejlederdag - bliv klogere på din rolle

26-02-18

Hvert år uddannes pædagoger, der gennem deres praktikker har tilegnet sig viden, erfaring og kompetencer i pædagogisk praksis. Bag dem står praktikvejledere, som er med til at facilitere de studerendes læringsprocesser i praktikkerne. BUPL MidtVestjylland vil gerne understøtte praktikvejledernes opgave og praktikkens samspil med uddannelsen.

Modul 1: Certificeret uddannelse i RARRT/ICDP

26-02-18

BUPL Østjylland arrangerer en certificeret uddannelse i RARRT og ICDP i samarbejde med Center for Dynamisk Psykologi, som kobler relation og læring sammen. Målet er, at du udvikler din daglige praksis og din personlighed ud fra relations- og ressourceorienteret tilgang i dit arbejde.

Arbejdsmiljøkonference 2018 i Østjylland

27-02-18

BUPL Østjyllands Arbejdsmiljøkonference 2018 tilbyder værktøjer til overvejelse for arbejdsmiljørepræsentanter, MED-repræsentanter og ledere.

Forhandlerkursus for tillidsrepræsentanter - Nordjylland

28-02-18

Uddannelsen er både for nyvalgte og erfarne tillidsrepræsentanter, som ikke tidligere har deltaget i et forhandlerkursus.

Netværk for stressramte

28-02-18

Stressramte pædagoger mødes hver 3. uge for at udveksle erfaringer. Gruppen er åben, og er du selv blevet stressramt, så tilmeld dig vores næste netværksmøde.

Hvad skal vi svare?

28-02-18

Rasmus Willigs nyeste udkomne bog "Hvad skal vi svare?" indeholder en analyse, som viser, at der er en klar sammenhæng mellem de mange, som bliver udbrændt i en mere stresset konkurrence, og at vi forbruger de sidste fossile brændstoffer. Denne sammenhæng vil Rasmus udfolde, når han gæster BUPL MidtVestjylland.

BUPL-værksted om skole og fritid - Kolding

28-02-18

Hvad kalder man en pædagog, der både arbejder i en fritidsinstitution og på en skole? Sæt spot på, hvordan det er at være pædagog i to arenaer – nemlig skole- og fritidsarenaerne.

BUPL-værksted om skole og fritid - Silkeborg

01-03-18

Hvad kalder man en pædagog, der både arbejder i en fritidsinstitution og på en skole? Sæt spot på, hvordan det er at være pædagog i to arenaer – nemlig skole- og fritidsarenaerne.

Arbejdsmiljøværksted - konflikter, hvordan kan vi arbejde med løsninger?

02-03-18

Konflikter kan opstå og vi skal kunne håndtere disse, så tidligt, at vi kan søge løsninger fremfor at konflikterne eskalerer.

Markante forældre & Dialogisk læsning

05-03-18

Denne dag tilbydes to oplæg henvendt hovedsageligt 0-6 års området. Det første, Markante forældre - handler i kærlighed, sætter fokus på de engagerede forældre, mens dagens andet oplæg, Dialogisk læsning med legende, kropsligt og socialt fokus, biddrager med ny inspiration til oplæsningsaktiviteter og sproglege.

TR-kursus: Tilrettelæggelse af arbejdstiden på SFO-området

06-03-18

Kom på heldagskursus i Balleruphuset og bliv klogere på, hvordan du som tillidsrepræsentant kan være med til at tilrettelægge arbejdstiden

BUPL-værksted om skole og fritid - Aalborg

06-03-18

Hvad kalder man en pædagog, der både arbejder i en fritidsinstitution og på en skole? Sæt spot på, hvordan det er at være pædagog i to arenaer – nemlig skole- og fritidsarenaerne.

Temadag: Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse & Udviklingsbilleder 0-10 år

07-03-18

Børn generelt og især børn med særlige behov kræver, at du som pædagog har en stor viden om både det normale og specialpædagogiske område. Du skal både skærpe dit blik på det enkelte barn, børnenes indbyrdes relationer samt deres relationer til personalet. Du bliver indført i, hvordan du kan anvende ”Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse 0-6 år” til at få viden om barnets udviklingsniveau.

Praktikvejlederdag - bliv klogere på din rolle

08-03-18

Hvert år uddannes pædagoger, der gennem deres praktikker har tilegnet sig viden, erfaring og kompetencer i pædagogisk praksis. Bag dem står praktikvejledere, som er med til at facilitere de studerendes læringsprocesser i praktikkerne. BUPL MidtVestjylland vil gerne understøtte praktikvejledernes opgave og praktikkens samspil med uddannelsen.

Grundkursus for nyvalgte tillidsrepræsentanter m. overnatning - MidtVestjylland

14-03-18

Formålet er at give nyvalgte tillidsrepræsentanter (ITR) en introduktion til arbejdet som tillidsrepræsentant.

Kursus for medarbejderrepræsentanter i LokalMED - MidtVestjylland

21-03-18

Formålet er at give MED-repræsentanterne mulighed for at tilegne sig viden med henblik på at få mest mulig indflydelse i MED-systemet.

Netværk for stressramte

21-03-18

Stressramte pædagoger mødes hver 3. uge for at udveksle erfaringer. Gruppen er åben, og er du selv blevet stressramt, så tilmeld dig vores næste netværksmøde.

Konference: Flersprogede børn, kultur & forældresamarbejde (Østjylland og Aarhus)

22-03-18

Flygtningebørn kan få traumer oven på deres og forældrenes oplevelser i hjemlandet og i Danmark. På konferencen får du indsigt i, hvad du som pædagog gør for at undgå, at traumerne bliver kroniske. Den er for medlemmer af BUPL Østjylland og BUPL Århus.

Værd at vide for ITR - MidtVestjylland

09-04-18

Formålet er at komme lidt rundt om arbejdsmiljøet i daginstitution, samt arbejde med hvad ITR's og hvad kollegaernes rolle er i forbindelse med sygdom og tilbagevenden til arbejdet.

Ledelse, motivation og styring

12-04-18

Motiverede medarbejdere er en forudsætning for at lykkes i offentlige og private organisationer, men hvordan sikrer vi bedst dette på det pædagogiske område? Svaret handler i høj grad om ledelse.

TR-kursus: Skab indflydelse i hverdagen

12-04-18

Kom på TR-kursus og bliv bedre rustet til at inddrage dine kolleger i forandringsprocesser og forhandlinger med ledelsen

Konference: Fritids- og Ungdomspædagogik (Aarhus og Østjylland)

17-04-18

Den fritids- og ungdomspædagogiske opgave er under forandring. Skolereformen har med sit indtog forandret skolen og stiller således også anderledes og nye krav til pædagogerne. Både i skolen og på hele det fritidspædagogiske område.

Netværksmøde for områdetillidsrepræsentanter

18-04-18

Kom til netværksmøde og bliv klogere på at være TR for flere matrikler

Vredeshåndtering til børn og unge

19-04-18

Hvem er de vrede børn og unge, hvordan kan vi forstå dem, og hvad gør vi med dem? Der er mange vrede, vilde og voldsomme unge. Før de blev unge, har de ofte været vrede, vilde og voldsomme børn. De kan være svære at forstå, selv for den bedste professionelle.

Nørde-dag for ITR i MidtVestjylland

25-04-18

Formålet med nørde-dagen er, at ITR skal have mulighed for at arbejde med lige præcis de emner, der er relevante.

Den styrkede pædagogiske læreplan - Lemvig

03-05-18

Leg, børneperspektiver, børnefællesskaber og læringsmiljøer – det er nogle af kernebegreberne i rammen for den styrkede pædagogiske læreplan.

Den styrkede pædagogiske læreplan - Struer

08-05-18

Leg, børneperspektiver, børnefællesskaber og læringsmiljøer – det er nogle af kernebegreberne i rammen for den styrkede pædagogiske læreplan.

IT-pædagogik, etik og digital dannelse i dagtilbud (Østjylland og Aarhus)

14-05-18

Digitale teknologier kan skubbe til den pædagogiske praksis på en positiv og udviklende måde, når afsættet er leg, eksperimenter og fællesskaber. Konferencen giver dig nye perspektiver på digitale medier og praksisnære fortællinger om, hvordan de kan blive en del af arbejdet med pædagogiske læreplaner.

Den styrkede pædagogiske læreplan - Skive

15-05-18

Leg, børneperspektiver, børnefællesskaber og læringsmiljøer – det er nogle af kernebegreberne i rammen for den styrkede pædagogiske læreplan.

Tag faget med dig i dit TR-arbejde

17-05-18

Formålet er at ruste ITR til at anvende pædagogiske argumenter i TR-arbejdet.

BUPL Hovedstadens Arbejdsmiljøtræf 24. maj 2018

24-05-18

Du vil snarest kunne læse om BUPL Hovedstadens Arbejdsmiljø den 24. maj 2018.

Den styrkede pædagogiske læreplan - Ringkøbing-Skjern

24-05-18

Leg, børneperspektiver, børnefællesskaber og læringsmiljøer – det er nogle af kernebegreberne i rammen for den styrkede pædagogiske læreplan.

Den styrkede pædagogiske læreplan - Herning

28-05-18

Leg, børneperspektiver, børnefællesskaber og læringsmiljøer – det er nogle af kernebegreberne i rammen for den styrkede pædagogiske læreplan.

Den styrkede pædagogiske læreplan - Ikast-Brande

06-06-18

Leg, børneperspektiver, børnefællesskaber og læringsmiljøer – det er nogle af kernebegreberne i rammen for den styrkede pædagogiske læreplan.

Konference: Professionel dømmekraft (Aarhus og Østjylland)

07-06-18

Pædagogik og etik er to udadskellige størrelser. I pædagogisk praksis træffes der hver eneste dag beslutninger og træffes valg af betydning for børn og unge. Store som små og nogle indeholdende svære etiske problemstillinger.

Den styrkede pædagogiske læreplan - Viborg

13-06-18

Leg, børneperspektiver, børnefællesskaber og læringsmiljøer – det er nogle af kernebegreberne i rammen for den styrkede pædagogiske læreplan.

Nørde-dag for ITR i MidtVestjylland

20-06-18

Formålet er at ITR skal have mulighed for at arbejde med lige præcis de emner, der er relevante.

Den styrkede pædagogiske læreplan - Holstebro

21-06-18

Leg, børneperspektiver, børnefællesskaber og læringsmiljøer – det er nogle af kernebegreberne i rammen for den styrkede pædagogiske læreplan.

Konference: Leg, kreativitet og børne- og ungekultur (Aarhus og Østjylland)

15-08-18

Konference med to oplæg: Den ustyrlige og derfor demokratiske legs nødvendighed v/ Herdis Toft, lektor og forsker i børne- og ungdomskultur samt Perspektiver på leg v/ Helle Marie Skovbjerg er lektor, ph.d.

TR-grunduddannelsen i BUPL Østjylland

29-08-18

BUPL Østjylland afholder løbende en grunduddannelse for tillidsrepræsentanter, der er medlem af BUPL. Den er for alle tillidsrepræsentanter, som ikke tidligere har deltaget i et grundkursus

Natur, udeliv og science

29-08-18

Hvordan kan vi bruge naturen som læringsrum? Hvad er science? Hvilken betydning har udeliv for børns trivsel, udvikling og dannelse? Dette giver Niels Ejbye-Ernst bl.a. svar på denne aften.

Netværksmøde for områdetillidsrepræsentanter

04-09-18

Kom til netværksmøde og bliv klogere på at være TR for flere matrikler

BUPL Hovedstaden: Arbejdsmiljøværksted 13. september 2018 - TRIO'en som MEDskaber

13-09-18

Formålet med kurset er, at TRIO'en bliver MEDskabende om et sundere arbejdsmiljø.

TR-Topmøde i Albertslund

14-09-18

Kom til TR-Topmøde I Musikteatret i Albertslund.

Konference: Dannelse og robusthed i det 21. århundrede (Østjylland og Aarhus)

19-09-18

Du hører om, hvad du skal være opmærksom på, når du i dit pædagogiske arbejde skal fremme børn og unges dannelse, og hvordan du kan støtte dem i at blive robuste, så de kan klare de udfordringer, de møder i livet - især når det bliver svært. Desuden får du viden om tanker, følelser og hjernen, som kan forebygge konflikter og stress. Begrebet dannelse bliver ofte erstattet af læring og kompetence. Endelig gives der indsigt i, hvorfor det stadig giver mening at tale om dannelse på dagtilbudsområdet. Oplæg ved cand.scient.pol. Stefan Hermann, pædagog og cand.pæd. Charlotte Frese samt lektor i pædagogisk idéhistorie og samtidsdiagnostik Jens Erik Kristensen, Aarhus Universitet.

Hjernepauser - aktiviteter, der øger involvering, trivsel og læringsudbytte

20-09-18

Hjernepauser er små aktiviteter, der booster læring hos børn og unge. En hjernepause er en aktivitet på typisk 1-5 minutter, hvor børn og unge gennem bevægelse, koncentration og koordination genererer ny energi, opmærksomhed og fokus. Hjernepauser giver mere reel læringstid og bidrager til øget trivsel blandt børn og unge.

TR-introkursus for nyvalgte efterår 2018

26-09-18

Er du nyvalgt tillidsrepræsentant? Så kom på BUPL Storkøbenhavns introduktionskursus for nyvalgte tillidsrepræsentanter og lær mere om, hvad det ansvar indebærer og udveksl erfaringer med andre

Når forældresamarbejdet udfordrer

08-10-18

I pædagogisk praksis rettes der kontinuerligt et stort fokus på forældresamarbejdet. Det sker ikke uden grund, idet undersøgelser viser, at netop forældresamarbejdet er vigtigt for både børn, forældre og pædagoger. Men det er også en udfordring.

Børn som pårørende og i sorg (Østjylland og Aarhus)

24-10-18

På konferencen hører du om, hvad der sker, når et barn mister en forælder eller en nær pårørende, og hvilken betydning det får, når det bliver ældre og forstår tabets betydning og konsekvenser. Du præsenteres for de nyeste sorgteorier og får viden om, hvordan de kan anvendes til at forstå sorgprocesser. Med udgangspunkt i cases fra Børns Vilkårs rådgivning drøfter vi, hvordan vi bedst muligt hjælper barnet videre gennem åbne og ærlige dialoger. Oplæg ved Kirsten Holmstrup, socialpædagog og børnefaglig konsulent i Børns Vilkår samt Jes Dige, direktør i foreningen SKYGGEBØRN.

TR-kursus: Skab frugtbare samarbejdsrelationer med ledelsen

25-10-18

Kom på TR-kursus og bliv bedre rustet til at samarbejde med din lokale ledelse

De forunderlige sanser - sansemæssige relationer til udfordrende adfærd

30-10-18

Børn bliver konstant påvirket af mange millioner sanseindtryk, både fra egen krop og omverden. De fleste sanseindtryk sorterer de fra, hvis de kan! Dette oplæg vil bidrage med viden om sansernes betydning for børns måde at være i verden på, hvordan sanserne kan stresse og hvad vi i pædagogisk praksis kan gøre for at forebygge, at denne stress kan føre til konflikt og udfordrende adfærd.

Neuroaffektiv teori og praksis

06-11-18

Vi ser ofte børn, som begavelsesmæssigt ligger inden for normalområdet, og som har en almindelig sproglig og motorisk udvikling, men som har store følelsesmæssige vanskeligheder.

BUPL Hovedsatdens Arbejdsmiljøtræf 15. november 2018

15-11-18

Titel og beskrivelse af indholdet i Arbejdsmiljøtræffet den 15. november 2018 følger snares

Konference: Børn, natur og bæredygtighed (Aarhus og Østjylland)

21-11-18

Det har store konsekvenser, at børn opholder sig så lidt i naturen. Sanserne bliver understimuleret og kreativiteten og indlæringen har svære vilkår. Byrum og inderum består primært af lige linier og flader, hvilket kun stimulerer venstre hjernehalvdel, mens naturen og udeliv kalder på børns sanser og bevægelser, som stimulerer højre hjernehalvdel, hvor kreativiteten sidder.

TR-kursus: Skab indflydelse i MED

27-11-18

Kom på TR-kursus og bliv bedre rustet til at strukturere og udvikle MED-arbejdet