Arrangementer

Begræns listen geografisk:   Særligt for:

Introdag for nyvalgte tillidsrepræsentanter

21-08-17

Kom til introdag og bliv klædt på til din nye rolle som tillidsrepræsentant, mød andre nyvalgte TR-kolleger, se fagforeningshuset og hils på valgte og ansatte i BUPL Nordsjælland.

Naturnetværk i BUPL Århus

22-08-17

Netværk der samler og deler viden om hvordan naturens muligheder inddrages som et centralt tema i den pædagogiske praksis.

Pensionister og seniorer - arrangementer 2017 - Århus og Østjylland

23-08-17

Arrangementer for seniorer og pensionister i BUPL Århus og BUPL Østjylland.

Medlemsmøde for ledere om OK18 i BUPL Midtsjælland - AFLYST

23-08-17

Møde for ledere, der er medlem af BUPL Midtsjælland og ansat på BUPL's lederoverenskomst i kommunale og selvejende institutioner. MØDET ER AFLYST.

Temadag om jobsøgning - kun i Nordjylland

23-08-17

BUPL’s jobteam og BUPL Nordjylland afholder temadag om jobsøgning. Temadagen er for ledige medlemmer, opsagte medlemmer og medlemmer, som har lyst til at prøve noget nyt.

Konference i Aarhus og Østjylland: Demokrati i børnehøjde

23-08-17

At opdrage børn til demokrati er en pædagogisk udfordring, fordi fokus i lang tid har været på læring og konkurrencesamfund.

Inspirationsmøde om bestyrelsen i BUPL Århus

23-08-17

det er muligt for alle medlemmer at stille op til bestyrelsen i BUPL århus. Bestyrelsen består af 19 pædagoger, og man bliver valgt for 2 år ad gangen. Valget til bestyrelsen foregår på generalforsamlingen i oktober. dette møde er for dig, der overvejer at stille op. Du kan høre om, hvad det indebærer at være med i bestyrelsen.

Medlemsmøde om overenskomsten

23-08-17

Pædagogernes overenskomst skal fornys i 2018. Kom til medlemsmøde om, hvilke krav vi skal rejse til den nye overenskomst.

Lyd, støj og akustik i læringsmiljøer

24-08-17

Denne aften vil give viden om betydningen af lyd, støj og akustik, som kan bruges i arbejdet med lyd, støj og akustik i pædagogiske praksis. At tænke rumakustikken ind behøver hverken være omfattende eller ressourcekrævende, men det kan få stor betydning for trivslen, velværen og ydeevnen for alle - voksne såvel som børn.

Medlemsmøde om overenskomsten

24-08-17

Pædagogernes overenskomst skal fornys i 2018. Kom til medlemsmøde om, hvilke krav vi skal rejse til den nye overenskomst.

Lederårsmøde den 25. august 2017

25-08-17

BUPL Storkøbenhavn og BUPL Nordsjælland inviterer til fælles årsmøde. Du vil få lejlighed til at høre et oplæg om "strategisk pædagogisk ledelse - portræt af en kunstart" af Klaus Majgaard og debattere ledelsesudfordringer med dine lederkolleger og de to Lokale Lederforeningers Bestyrelser.

Gratis coachingsamtaler for tillidsrepræsentanter

25-08-17

BUPL Nordsjælland tilbyder tre gratis coaching samtaler for tillidsrepræsentanter

Overenskomstmøde for tillidsrepræsentanter i Nordjylland

25-08-17

BUPL Nordjylland inviterer alle tillidsrepræsentanter for pædagoger i regionen til fællesmøde om udtagelse af krav til overenskomst 2018.

Temamøde for ledere: Ny styrket pædagogisk læreplan

28-08-17

Som ledermedlem i BUPL Østjylland inviteres du til et halvdagsmøde med Ph.d. Andreas Rasch-Christensen, forskningschef ved VIA UC, der vil præsentere dig og de øvrige deltagere for grundlaget og elementerne i den nye, styrkede pædagogiske læreplan. Ligeledes diskuteres nogle centrale tematikker i arbejdet med den nye læreplan: Forældresamarbejde, børn i udsatte positioner, børnefællesskaber og børn som medskabere af egen læring

Åben Jobcafe - Hovedstaden

28-08-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i København kl. 10-14 følgende dage i hver måned dog ikke juli. Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 30. januar, 27. februar, 27. marts, 24. april, 29. maj, 26. juni, 28. august, 25. september, 30. oktober, 27. november, 18. december

Medlemsmøde om OK18 i Herning

28-08-17

BUPL MidtVestjylland inviterer til medlemsmøde om OK18 i Herning.

TR-møder i Århus

29-08-17

TR-møder den 29., 30. og 31. august.

Fyraftensmøde: Ny styrket pædagogisk læreplan

29-08-17

Alle medlemmer af BUPL Østjylland samt studerende, der er medlem af PLS, inviteres til et gratis fyraftensmøde med Ph.d. Andreas Rasch-Christensen, forskningschef ved VIA UC om grundlaget og elementerne i den nye pædagogiske læreplan. Det finder sted i hhv. Horsens (den 23. august), Skanderborg (den 29. august) og Randers (den 5. september)

Fyraftensmøde om lønsikring på Roskilde Bibliotek

29-08-17

På dette fyraftensmøde vil du få information om lønsikringen og dens fordele, og du får mulighed for at stille spørgsmål. Mødet er for pædagoger og ledere, der arbejder inden for af BUPL Midtsjællands område.

Netværk for stressramte (tirsdagshold)

29-08-17

Stressramte pædagoger mødes hver 3. uge for at udveksle erfaringer. Gruppen er åben, og er du selv blevet stressramt, så tilmeld dig vores næste netværksmøde.

Møde for pædagogstuderende -
Diakonhøjskolen i Århus

30-08-17

Mød op og hør om blandt andet jobsøgning, a-kasse og dagpenge.

Fynsk medlemsmøde om overenskomst 2018

30-08-17

Hør om overenskomst 2018 og giv dit bidrag til, hvilke krav vi skal stille

Netværk for stressramte (onsdagshold)

30-08-17

Stressramte pædagoger mødes hver 3. uge for at udveksle erfaringer. Gruppen er åben, og er du selv blevet stressramt, så tilmeld dig vores næste netværksmøde.

Seniorer i Ballerup - Guidet omvisning til Roskilde Domkirke

31-08-17

Kom med på en guidet omvisning i Roskilde Domkirke

Åben Jobcafe - Sydjylland

31-08-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Kolding - hver måned kl. 10-14. Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 26. januar, 23. februar, 30. marts, 27. april, 24. maj, 22. juni, 31. august, 28. september, 26. oktober, 30. november, 21. december. Der er ikke Åben Jobcafe i juli i Sydjylland.

DHL Stafet 2017

31-08-17

Medlemmer af BUPL Sydøst og PLS har igen i år mulighed for at en hyggelig aften med løb og samvær med kolleger og studiekammerater ved DHL stafetten i København torsdag d. 31. august

Kom til DHL Stafet sammen med BUPL Hovedstaden

31-08-17

Tag dine kollegaer under armen og snør løbeskoene, når vi mødes til en dejlig aften i Fælledparken. Bemærk, der er mulighed for at gå i stedet for at løbe. Og som altid er der også brug for heppere på sidelinjen, så der er ingen undskyldning for ikke at deltage i årets DHL Stafet.

Den nye dagtilbudsreform - herunder en styrket pædagogisk læreplan

01-09-17

I april 2017 lancerede regeringen et udspil til en ny dagtilbudsreform, der bl.a. indeholder en styrket pædagogisk læreplan. Denne formiddag vil vi præsentere hovedpointerne i den nye dagtilbudsreform og koble det til den aktuelle pædagogiske praksis.

Specialpædagogisk konference 2017 i samarbejde mellem BUPL Nordsjælland, BUPL Storkøbenhavn og Socialpædagogerne

01-09-17

Fredag den 1. september 2017 afholder BUPL Nordsjælland, BUPL Storkøbenhavn og Socialpædagogerne fælles fælles specialpædagogisk konference.

Gratis arrangementer i FTF - også for pædagoger

01-09-17

FTF afholder 2 gratis arrangementer i september: den 6. om Det grænseløse arbejde og den 18. er der Medlemsaften om fusion og humor - med bl.a. Karen Marie Lillelund

Seniorer i Albertslund, Høje Taastrup, Ishøj og Vallenbæk - Guidet rundvisning på Assistens Kirkegård

02-09-17

Du kan på Assistens Kirkegård besøge gravsteder for berømte danskere som H.C. Andersen, Søren Kirkegaard samt jazz koryfæer som Ben Weber.

Åben Jobcafe - Nordjylland

04-09-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Aalborg - hver måned kl. 10-14. Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 2. januar 2017, 6. februar 2017, 6. marts 2017, 3. april 2017, 2. maj 2017, 6. juni 2017, 7. august 2017, 4. september 2017, 2. oktober 2017, 6. november 2017 og 4. december 2017. Der er ingen Åben Jobcafe i juli.

Åben Jobcafe - MidtVestjylland

04-09-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Holstebro - hver måned kl. 10-14. Mød andre pædagoger,, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 2. januar 2017, 6. februar 2017, 6. marts 2017, 3. april 2017, 4. maj 2017, 8. juni 2017, 7. august 2017, 4. september 2017, 2. oktober 2017, 6. november 2017 og 4. december 2017. Der er ingen Åben Jobcafe i juli.

Åben Jobcafe - Nordsjælland

04-09-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Hillerød kl. 10-14 følgende dage (ikke juli): Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 9. januar 2017, 7. februar 2017, 8. marts 2017, 4. april 2017, 4. maj 2017, 7. juni 2017, 1. august, 4. september, 2. oktober, 6. november, 5. december

Møde for TR på det private område

04-09-17

Møde for BUPL Midtsjællands tillidsrepræsentanter på det private omåde.

Netværksmøde for arbejdsmiljørepræsentanter i Aarhus

05-09-17

Netværksmøde for dagtilbud Grenåvej Øst & Vest den 5. september kl. 9.

PBU’s fyraftensmøde om alder og pension: Planlæg din pension

05-09-17

Pædagogernes Pensionskasse – PBU - inviterer medlemmer af BUPL Østjylland og BUPL Århus omkring 55 år til fyraftensmøder om pension og efterløn.

TR-grunduddannelse Hold B 2017

05-09-17

Grunduddannelse for nye tillidsrepræsentanter i BUPL Midtsjælland.

Medlemsmøde om OK18 i Holstebro

05-09-17

BUPL MidtVestjylland inviterer til medlemsmøde om OK18 i Holstebro.

Udviklende øjeblikke i pædagogisk praksis

06-09-17

Udviklende øjeblikke opstår, når to mennesker etablerer en særlig form for mental kontakt. Rikke Yde Tordrup vil til dette arrangement rette fokus på, hvordan pædagoger kan bruge disse øjeblikke til at støtte børns udvikling.

TR Specialnetværk

06-09-17

Netværket for specialområdet er målrettet tillidsrepræsentanter på specialskoler og i specialbørnehaver i Nordsjælland.

Styring, ledelse og kvalitet af det pædagogiske arbejde - Konference for ledere af ledere

06-09-17

Alle har et par gode råd, når det gælder styringen, ledelsen og kvaliteten af det pædagogiske arbejde. Men hvilke råd skal vi lytte til? Ministerens? Borgmesterens? Forvaltningens? Ledelseskommissionens? Forskernes? Praktikernes?

Planlæg din pension - Nordjylland

06-09-17

Der er god økonomi i at planlægge sin pensionstilværelse og få overblik over sine muligheder i god tid. Hvad enten du ønsker at arbejde så længe som muligt, trappe din arbejdstid ned eller stoppe så snart du kan.

Åben Jobcafe - Sydøst

06-09-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Vordingborg kl. 10-14 følgende dage hver måned, dog ikke i juli: Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 4. januar, 1. februar, 1. marts, 5. april, 3. maj, 7. juni, 2. august, 6. september, 4. oktober, 1. november, 4. december.

Fyraftensmøde: De vrede børn og unge

06-09-17

Der er mange vrede og voldsomme unge. Før de blev vrede unge, har de ofte været vrede og voldsomme børn. Men hvem er de vrede børn og unge? Hvordan kan vi forstå dem og hvordan skal vi håndtere dem?

Medlemsmøde om overenskomsten

06-09-17

Pædagogernes overenskomst skal fornys i 2018. Kom til medlemsmøde om, hvilke krav vi skal rejse til den nye overenskomst.

Baggrundsgruppen vedr. børn/unge med særlige behov (Aarhus)

07-09-17

Fire gange om året mødes medlemmer i ’Baggrundsgruppen vedr. børn/unge med særlige behov’. Gruppen består pt. af ca. 25 medlemmer og du er meget velkommen til at være med.

Åben Jobcafe - Fyn

07-09-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Odense kl. 10-14 følgende dage hver måned dog ikke juli: Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 5. januar, 2. februar, 2. marts, 6. april, 4. maj, 1. juni, 3. august, 7. september, 5. oktober, 2. november og 7. december

Fyraftensmøde for privatansatte: OK '18 & sociale medier

07-09-17

Er du BUPL-medlem og ansat på en privat skole eller daginistitution, så kom i dialog med BUPL Østjylland om dine ønsker til overenskomstforhadnlingerne i foråret 2018. Samtidig hører du om, hvordan du agerer på de sociale medier og andre udfordringer i forældresamarbejdet.

TR-topmøde 2017: Tillid tæller

08-09-17

BUPL Storkøbenhavns inviterer TR-topmøde. I år mødes vi under temaet: Tillid tæller (for tillidsfolk på pædagogoverenskomsten)

Grundkursus for tillidsrepræsentanter i Aarhus

11-09-17

Kurset omhandle forventninger til TR-rollen samt løn - ansættelse og overenskomststof.

Åben Jobcafe - Midtsjælland

11-09-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen. Møde andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. Anden mandag i måneden Kl. 10-14. Aktuelle datoer i 2017: 9. januar, 13. februar, 13. marts, 10. april, 8. maj, 12. juni, 14. august, 11. september, 9. oktober, 13. november og 11. december. Juli er undtaget

Fyraftensmøde om lønsikring i BUPL Midtsjælland, Slagelse

11-09-17

På dette fyraftensmøde vil du få information om lønsikringen og dens fordele, og du får mulighed for at stille spørgsmål. Mødet er for pædagoger og ledere, der arbejder inden for af BUPL Midtsjællands område.

Konference i Aarhus og Østjylland: Den fremtidsparate daginstitution & skole samt nyere udviklingspsykologisk viden

12-09-17

Konference hos BUPL Østjylland og BUPL Århus, om hvordan kunstig intelligens vil stille nye krav til daginstitutioner og skoler i fremtiden. Kom og hør om, hvilke menneskelige kvaliteter der fordrer fremtiden, samt hvad der karakteriserer den fremtidsparate daginstitution.

Fyraftensmøder efteråret 2017

12-09-17

BUPL Fyn inviterer til efterårets fyraftensmøder. Der er pt. 2 fyraftensmøder planlagt: "Risikoen for forråelse" den 12. september 2017 og "Markante forældre - handler i kærlighed" den 27. september 2017. Få mere info om møderne og tilmeldingsfrister her.

Møde for ledere på det private område

12-09-17

Møde for ledere i BUPL Midtsjælland, der er ansat på det private område.

Tilgange, systemer, metoder og koncepter i pædagogisk praksis

12-09-17

I et stigende antal kommuner og institutioner er man indenfor de senere år begyndt at implementere forskellige tilgange, metoder og koncepter i pædagogisk praksis. Kendskab til disse kan være givtigt i jobsøgningssituationer, i det daglige pædagogiske arbejde og i udviklingen af pædagogisk praksis.

Risikoen for forråelse

12-09-17

Fyraftensmøde den 12. september 2017 v/ psykolog Dorthe Birkmose. Det er barsk at skulle forholde sig til, at vi kan opleve forråelsen hos os selv og andre. Trangen til at benægte, fortrænge, bagatellisere og idyllisere kan være overvældende. Men vi bliver nødt til at tale om det svære, hvis vi vil gøre noget ved problemet.

Brug din ytringsfrihed - kend dine rettigheder!

12-09-17

FOA Nordsjælland, BUPL Nordsjælland og Gribskov lærerforening inviterer sine medlemmer i Gribskov til en aften i ytringsfrihedens tegn.

Pensionistsektion: Efterårsudflugt

13-09-17

Pensionistsektionen i BUPL MidtVestjylland inviterer på den årlige efterårsudflugt. Denne gang går ture til Øm Kloster og Moesgård Museum.

Årsmøde for ledere i BUPL Århus

13-09-17

Det årlige ledermøde - årsmøde for ledere i BUPL Århus - med valg til den lokale lederforeningsbestyrelse afholdes den 13. september kl. 8.30 i BUPL-huset.

Supervisionsforum for pædagoger

13-09-17

BUPL Østjyllands supervisionsforum vil fremme din faglighed og kvalitet i arbejdet ved at udvikle samspillet mellem din faglighed og personlighed samt give dig mulighed for refleksion og fordybelse over din praksis.

For seniorer: Tur til Sorø

14-09-17

Vi kører til Sorø Kunstmuseum, hvor vi får en rundvisning. Herefter går turen videre til frokost på en restaurant, og vi slutter af med en sejltur på Sorø sø.

Åben Jobcafe - Storkøbenhavn

14-09-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Ballerup kl. 10-14 følgende dage hver måned, dog ikke i juli. Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 12. januar, 16. februar, 16. marts, 20. april, 11. maj, 15. juni, 17. august, 14. september, 19. oktober, 16. november, 21. december.

For seniorer: Bustur til Frederiksberg Have og Cisternerne

14-09-17

Tag med BUPL Midtsjællands seniorklub på en spændende tur til Frederiksberg Have og Cisternerne samt frokost i Krøgers Have.

PBU fyraftensmøde om alder og pension

18-09-17

Pædagogernes pensionskasse inviterer i efteråret 2017 medlemmerne til fyraftensmøder om pension. For medlemmer i Midtsjællands område er der møde den 18. september.

FTF afholder medlemsaften om fusion og humor

18-09-17

FTF Nyt om evt. fusion og "Kommunikation med humor som forløser" med bl.a. Karen Marie Lillelund - Mandag den 18. september 2017

Fyraftensmøde: De ensomme unge

18-09-17

Seks ud af 10 unge føler sig indimellem ensomme. Det kan være en stor udfordring for både den unge, familien og fagpersoner - også fordi ensomhed ofte er symptom på en underliggende mistrivsel. Lær hvordan du kan spotte de ensomme unge, og hvordan du på bedste vis kan hjælpe dem.

Gratis i biografen med BUPL Århus

18-09-17

Århus: Kom gratis i bio som medlem af BUPL Århus tre gange i 2017.

Årsmøde & konference for ledere 2017

19-09-17

Ledermedlemmer i BUPL Østjylland inviteres til både årsmøde og en konference for ledere om ledelseskrise i konkurrencestaten på en og samme dag. Det finder sted den 19. september 2017 i BUPL Østjyllands lokaler i Aarhus C.

TR-grunduddannelsen i BUPL Østjylland

19-09-17

BUPL Østjylland afholder løbende en grunduddannelse for tillidsrepræsentanter, der er medlem af BUPL. Den er for alle tillidsrepræsentanter, som ikke tidligere har deltaget i et grundkursus

TR som aktør i MED-systemet - Nordjylland

19-09-17

Internatkursus tirsdag den 19. september 2017 kl. 08.30 til onsdag den 20. september 2017 kl. 15.00.

Pensionistsektionen:
Årsmøde i BUPL's Pensionistsektion

19-09-17

Her kan du læse mere og tilmelde dig mødet d. 19. september 2017 i Rødovre.

Netværk for stressramte (tirsdagshold)

19-09-17

Stressramte pædagoger mødes hver 3. uge for at udveksle erfaringer. Gruppen er åben, og er du selv blevet stressramt, så tilmeld dig vores næste netværksmøde.

Temadag om kommunikation og konflikthåndtering d. 20. september

20-09-17

Formålet med denne temadag for tillidsrepræsentanter er at få indsigt i og værktøjer til at håndtere konflikter i hverdagen og på arbejdspladsen. Temadagen er for TR i BUPL Midtsjælland

Netværk for arbejdsløse pædagoger i Århus

20-09-17

Netværk for arbejdsløse den 20. september kl. 10 i BUPL, Kystvejen 17

Åben Jobcafe - Århus Østjylland

20-09-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Århus - hver måned kl. 10-14. Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 18. januar 2017, 22. februar 2017, 15. marts 2017, 19. april 2017, 17. maj 2017, 21. juni 2017, 16. august 2017, 20. september 2017, 11. oktober 2017, 15. november 2017 og 20. december 2017. Der er ingen Åben Jobcafe i juli.

Netværk for stressramte (onsdagshold)

20-09-17

Stressramte pædagoger mødes hver 3. uge for at udveksle erfaringer. Gruppen er åben, og er du selv blevet stressramt, så tilmeld dig vores næste netværksmøde.

Planlæg din pension

20-09-17

Pædagogernes Pensionskasse – PBU - inviterer medlemmer i BUPL Storkøbenhavn til fyraftensmøder om alder, pension og efterløn.

Ledercafe: Konkurrencestatens pædagogik

21-09-17

Kom og hør Brian Degn Mårtensson, forfatter til en lang række bøger om pædagogik, filosifi og undervisning, give et kritisk blik på dehumaniseringen af barndommen.

Ledertrivsel i travlhed - Nordjylland

22-09-17

Med udgangspunkt i bogen ”Ledertrivsel i Travlhed”, præsenterer forfatter og specialist i ledelse, stress og trivsel, Lis Lyngbjerg, let forståelig viden, en række cases og praktiske redskaber til at varetage din lederopgave på en sund måde og forebygge stress.

Pensionistsektionen:
Udlandsrejse til Dresden og Prag

25-09-17

Pensionistsektionen i BUPL inviterer til Dresden og Prag i uge 39

Temadag for arbejdsmiljørepræsentanter

25-09-17

Vores halvårlige temadag tager udgangspunkt i hvordan du som arbejdsmiljørepræsentantkan tage dialogen op i dagligdagen, når situationer viser et godt arbejdsmiljø, eller noget der bør håndteres bedre.

Generalforsamling 2017 i BUPL Nordsjælland

25-09-17

BUPL Nordsjælland afholder generalforsamling mandag den 25. september 2017. Kom og gør din stemme gældende og vær med til at sætte fremtidens fagpolitiske retning for vores fagforening.

TR-kursus: Introkursus for tillidsrepræsentanter efterår 2017

27-09-17

Er du ny tillidsrepræsentant? På introkurset får du indblik i, hvad der forventes af dig som tillidsrepræsentant, og hvad din opgave og dit ansvar er.

Markante forældre - handler i kærlighed

27-09-17

Fyraftensmøde den 27. september 2017 v/ Psykolog Rikke Yde Tordrup. Et foredrag, der handler om hvorledes pædagoger og lærere kan optimerer samarbejdet med forældre, der markerer sig langt ind i daginstitutionens hverdag.

Netværksforløb for nye ledere i Aarhus

27-09-17

BUPL Århus tilbyder netværksforløb for nye ledere, onsdag den 27. september, tirsdag den 10. oktober, torsdag den 2. november, onsdag den 22. november.

Børn og unge med særlige udfordringer

27-09-17

Børn og unge med særlige udfordringer eller diagnoser har brug for ekstra støtte og guidning i pædagogisk praksis. Der stilles i hverdagen store krav til børn og unge omkring øget selvstændighed, sociale kompetencer, erfaringsdannelse og modenhed. Men mange børn og unge vil fra en tidlig alder have svært ved at klare disse forventninger.

Lad os mødes om de børn og unge, vi er fælles om!

27-09-17

Det er kun, når vi mødes og diskuterer faglige problemstillinger, som vedrører alle tre professioner, at vi bliver bedre til at hjælpe de børn og unge, som er i fokus for vores arbejde.

Torsdagscafé: Børn og bevægelse

28-09-17

Kom til torsdagscafé sammen med dine kollegaer og hør Lotte Nørgaard Marquard, lektor på UCC, sætte fokus på sammenhængen mellem krop, bevægelse, trivsel og læring hos børn. Og ikke mindst, hvordan vi omsætter den viden til praksis.

Gør forældrene til medspillere

28-09-17

Ofte går forældresamarbejdet godt. Men hvad gør vi, når det går galt? Pædagogerne Mette Eskesen og Anett Tolstrup deler ud af deres viden og erfaring fra et forskningsprojekt om forældresamarbejde.

Arbejdsmiljødag 2017 (Aarhus)

02-10-17

FTF, De Regionale Organisationer og Den Kommunale Fællesrepræsentation indbyder til fælles arbejdsmiljødag.

Hovedstaden: Planlæg din pension – deltag i PBU’s fyraftensmøder om alder og pension

03-10-17

Pædagogernes Pensionskasse – PBU - inviterer i efteråret 2017 medlemmerne til fyraftensmøder om pension og efterløn i København.

Generalforsamling i BUPL MidtVestjylland

04-10-17

Brug din stemme - kom og vær med på dette års generalforsamling. Her er det dig, der har ordet. Dig, der sætter dagsordenen og bestyrelsen, der lytter.

Planlæg din pension

04-10-17

Pædagogernes Pensionskasse – PBU - inviterer i efteråret 2017 medlemmerne til fyraftensmøder om pension og efterløn.

Pædagogisk Forsamling 2017

05-10-17

Du er inviteret til en såkaldt Pædagogisk Forsamling. Den byder på både professionsrettede stande, god mad samt en foredragsholder med godt humør og selvironi. Lars Mogensen giver dig og de øvrige deltagerne masser energi. Du får smurt og slebet din tilgang til den pædagogiske faglighed og får sat spot på, hvad der skal til for at være en god pædagog – i samarbejdet med kolleger og forældre. Din arbejdsmiljørepræsentant hørte ham tidligere på året. Nu får du chancen på denne efterårsaften.

Generalforsamling 2017 i BUPL Hovedstaden

05-10-17

Kom til årets generalforsamling i BUPL Hovedstaden.

Generalforsamling i BUPL Århus

06-10-17

Der er generalforsamling den 6. oktober 2016 fra kl. 18.00 til ca. 22.00. Spisning fra 17.00-18.00.

Professionsdag 2017 #StærkFaglighed

07-10-17

Tag din kollega under armen og kom til BUPL Sydjyllands Professionsdag. I løbet af dagen vil en række oplægsholdere sætte fokus på den pædagogiske profession, og du går helt sikkert hjem med en endnu stærkere faglighed. Rapperen Per Vers slutter af med at opsummere dagen med en 'Rap-up.'

Generalforsamling i BUPL Storkøbenhavn 2017

07-10-17

Tag din kollega under armen og kom til BUPL Storkøbenhavns generalforsamling 2017.

Møde for pædagogstuderende -
VIA Pædagoguddannelsen i Thisted

10-10-17

Mød op og hør om bl.a. jobsøgning, a-kasse og dagpenge.

Netværk for stressramte (onsdagshold) NB! afholdes denne gang en tirsdag

10-10-17

Stressramte pædagoger mødes hver 3. uge for at udveksle erfaringer. Gruppen er åben, og er du selv blevet stressramt, så tilmeld dig vores næste netværksmøde.

Fyraftensmøde: Den etiske pædagog

11-10-17

Den pædagogiske profession har en betydningsfuld etisk rolle og opgave i samfundet qua pædagogens relationsarbejde med børn og unge. Hør mere om hvor vigtigt relationsarbejde er ved dette fyraftensmøde.

Generalforsamling BUPL Sydslevig

11-10-17

Den 11. oktober 2017 afholdes generalforsamling med spisning i BUPL Sydslesvig. Mødet foregår i Tivolisalen på Christian Paulsen Skolen i Flensburg.

Konference i Aarhus og Østjylland: Håndtering af problemskabende adfærd

12-10-17

Medlemmer af BUPL Østjylland og BUPL Århus inviteres til en konference, der giver deltagerne redskaber til at forebygge og håndtere vold og konflikter i det pædagogiske arbejde. Den finder sted den 12. oktober 2017, kl. 9-15:30

Pensionister i hovedstaden: Foredrag med Lillian Hjorth-Westh om Edith Piaf

17-10-17

Arrangementet er for pensionister og efterlønsmodtagere i hovedstaden.

Møde for pædagogstuderende -
VIA Pædagoguddannelsen i Aarhus (1)

23-10-17

Mød op og hør om bl.a. jobsøgning, a-kasse og dagpenge.

Fælles TR-møde (Syd- og Norddjurs)

24-10-17

TR'er i Syd- og Norddjurs inviteres til et fælles TR-møde, hvor I blandt andet vil møde en redaktionschef for Aarhus Stiftstidende. Skulle andre østjyske TR'ere have lyst til at deltage, så er de også velkomne.

Møde for pædagogstuderende -
VIA Pædagoguddannelsen i Aarhus (2)

24-10-17

Mød op og hør om bl.a. jobsøgning, a-kasse og dagpenge.

Fyraftensmøde om pension

24-10-17

Er du pædagog og over 55 år? Så er det tid til at planlægge din pension. PBU afholder fyraftensmøder, hvor du kan få råd og vejledning om din muligheder.

Hold fast i din faglighed

24-10-17

Hvornår har du sidst brugt din pædagogiske faglighed på en meningsfuld måde? Med ph.d. Pernille Juhl fra RUC udforsker vi den pædagogiske faglighed og vores selvforståelse som pædagoger.

Kommunikation og konflikthåndtering

24-10-17

Rune Strøm vil denne aften holde et energifyldt og humoristisk foredrag om kommunikation og konflikthåndtering. Rune vil gennem et tydeligt billedsprog præsentere redskaber til at fremme en positiv og effektiv tilgang til kommunikation og konflikthåndtering i pædagogisk praksis.

Silkeborg: Fyraftensmøde, hvor du kan præge lokale politiske kandidater

25-10-17

Vil du klæde de lokale politiske kandidater på, så de kan gøre børne-, unge, skole- og fritidsområdet til deres politiske sag? - Så deltag i BUPL Østjyllands lokale fyraftensmøde, hvor også interesserede forældrerepræsentanter deltager. Det finder sted den 25. oktober, kl. 17-20 i Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg.

Randers: Fyraftensmøde, hvor du kan præge lokale politiske kandidater

26-10-17

Vil du klæde de lokale politiske kandidater på, så de kan gøre børne-, unge, skole- og fritidsområdet til deres politiske sag? - Så deltag i BUPL Østjyllands lokale fyraftensmøde, hvor også interesserede forældrerepræsentanter deltager. Det finder sted den 26. oktober, kl. 17-20 i Randers Kulturhus, Stemannsgade 2, Randers.

Torsdagscafé: De gyldne øjeblikke

26-10-17

Kom til torsdagscafé og hør dine kollegaer sætte ord på de gyldne øjeblikke som pædagog. Det er Michael Egelund, formand for BUPL Storkøbenhavn, der er toastmaster for en aften med fokus på de væsentligste historier fra pædagogers hverdag.

Frustrationsrobusthedskompetence

30-10-17

Helle Kjærgård vil denne dag sætte fokus på, hvordan børn lærer at regulere sig selv følelsesmæssigt og kognitivt. Hun vil tage afsæt i sin faglige overbevisning og erfaring med, at alle børn kan lære og udvikle sig, men at nogle børn har brug for noget særligt.

Kursus for TR/OTR/næstformand i MED

30-10-17

Formålet med kurset er at øge områdetillidsrepræsentanternes kompetencer inden for projektledelse, ledelsesstil og forandringer samt kommunikation. Kurset er for OTR, TR på flere matrikler samt næstformænd i de lokale MED-udvalg i BUPL Midtsjællands kommuner.

Odder: Fyraftensmøde, hvor du kan præge lokale poltiske kandidater

31-10-17

Vil du klæde de lokale politiske kandidater på, så de kan gøre børne-, unge, skole- og fritidsområdet til deres politiske sag? - Så deltag i BUPL Østjyllands lokale fyraftensmøde, hvor også interesserede forældrerepræsentanter deltager. Det finder sted den 31. oktober, kl. 17-20 i Pakhuset, Banegårdsgade 5, Odder.

Pensionistsektionen: Kulturel eftermiddag i Vejle

01-11-17

Kom og få en hyggelig eftermiddag i selskab med The Blackbirds.

Netværk for stressramte (onsdagshold)

01-11-17

Stressramte pædagoger mødes hver 3. uge for at udveksle erfaringer. Gruppen er åben, og er du selv blevet stressramt, så tilmeld dig vores næste netværksmøde.

Favrskov: Fyraftensmøde, hvor du kan præge lokale politiske kandidater

01-11-17

Vil du klæde de lokale politiske kandidater på, så de kan gøre børne-, unge, skole- og fritidsområdet til deres politiske sag? - Så deltag i BUPL Østjyllands lokale fyraftensmøde, hvor også interesserede forældrerepræsentanter deltager. Det finder sted den 1. november, kl. 17-20, Hadsten Idræts- og kulturhus Sløjfen, Favrskov.

Møde for pædagogstuderende -
VIA UC Pædagoguddannelsen Ikast

02-11-17

Mød op og hør om bl.a. jobsøgning, a-kasse og dagpenge.

Norddjurs: Fyraftensmøde, hvor du kan præge lokale politiske kandidater

02-11-17

Vil du klæde de lokale politiske kandidater på, så de kan gøre børne-, unge, skole- og fritidsområdet til deres politiske sag? - Så deltag i BUPL Østjyllands lokale fyraftensmøde, hvor også interesserede forældrerepræsentanter deltager. Det finder sted den 2. november, kl. 17-20 i Pavillionen, Kærvej 11, Grenå.

Ledercafe: Globalt medborgerskab som pædagogisk ideal

02-11-17

Vær med når en af landets mest efterspurgte foredragsholdere inden for organisationer og ledelse holder foredrag. Navnet er Steen Hildebrandt, og Steen vil bl.a. diskutere, hvordan denenkelte leder kan forholde sig til globale mål og medvirke til at gøre et globalt medborgerskab til en værdig og vigtig opgave for danske daginstitutioner og skoler

Temamøde for ledere: Kultivering og ledelse af pædagogers faglighed

03-11-17

Ledere, der er medlem af BUPL Østjylland eller BUPL Århus inviteres til et temamøde Line Togsverd, der har stået i spidsen for forskningsprojektet "Viden i Spil" i fem aarhusianske daginstitutioner. Her vil hun delagtiggøre deltagerne i hovedpointerne fra projektet i forhold til hele 0-18 års området med henblik på, hvordan pædagogisk faglighed kan kultiveres og ledes.

Syddjurs: Fyraftensmøde, hvor du kan præge lokale politikske kandidater

06-11-17

Vil du klæde de lokale politiske kandidater på, så de kan gøre børne-, unge, skole- og fritidsområdet til deres politiske sag? - Så deltag i BUPL Østjyllands lokale fyraftensmøde, hvor også interesserede forældrerepræsentanter deltager. Det finder sted den 6. november, kl. 17-20 i Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej 9b, Rønde.

Temadag om kommunikation og konflikthåndtering d. 7. november

07-11-17

Formålet med denne temadag er at få indsigt i og værktøjer til at håndtere konflikter i hverdagen og på arbejdspladsen. Temadagen er for TR i BUPL Midtsjælland.

Pensionistsektionen:
Kulturel eftermiddag i København

07-11-17

Kom og få en hyggelig eftermiddag i selskab med The Blackbirds.

Møde for pædagogstuderende -
VIA Pædagoguddannelsen i Randers

08-11-17

Mød op og hør om bl.a. jobsøgning, a-kasse og dagpenge.

Skanderborg: Fyraftensmøde, hvor du kan præge lokale politikske kandidater

08-11-17

Vil du klæde de lokale politiske kandidater på, så de kan gøre børne-, unge, skole- og fritidsområdet til deres politiske sag? - Så deltag i BUPL Østjyllands lokale fyraftensmøde, hvor også interesserede forældrerepræsentanter deltager. Det finder sted den 8. november, kl. 17-20 i Skanderborg Kulturhus, Parkvej 10, Skanderborg.

Planlæg din pension

08-11-17

Pædagogernes Pensionskasse – PBU - inviterer medlemmer i BUPL Storkøbenhavn til fyraftensmøder om alder, pension og efterløn.

Hedensted: Fyraftensmøde, hvor du kan præge lokale politiske kandidater

09-11-17

Vil du klæde de lokale politiske kandidater på, så de kan gøre børne-, unge, skole- og fritidsområdet til deres politiske sag? - Så deltag i BUPL Østjyllands lokale fyraftensmøde, hvor også interesserede forældrerepræsentanter deltager. Det finder sted den 9. november, kl. 17-20 i Spisegaarden, Ny Skolegade 11, Løsning.

Horsens: Fyraftensmøde, hvor du kan præge lokale politiske kandidater

13-11-17

Vil du klæde de lokale politiske kandidater på, så de kan gøre børne-, unge, skole- og fritidsområdet til deres politiske sag? - Så deltag i BUPL Østjyllands lokale fyraftensmøde, hvor også interesserede forældrerepræsentanter deltager. Det finder sted den 13. november, kl. 17-20 i Håndværkerforeningen, Allegade 16A, Horsens.

Mere arbejdsglæde: Hvad kan du selv gøre?

13-11-17

Hvornår har du sidst givet dit arbejdsmiljø et servicetjek? Og hvilken rolle kan du selv spille for at skabe et bedre arbejdsmiljø? Det er et par af de spørgsmål, der reflekteres over ved dette fyraftensmøde.

Støt børns grundmotoriske udvikling - og slip legen fri

13-11-17

Mads Brodersen vil denne aften rette fokus på barnets naturlige grundmotoriske udvikling, samt hvilke forudsætninger vi skaber for denne udvikling. Han vil stille skarpt på, hvad der understøtter og bremser udviklingen.

Professionsdag 2017

18-11-17

BUPL Nordjylland inviterer alle medlemmer til Professionsdag 2017, hvor du blandt andet kan høre Carsten Pedersen og Christian Aabro samt deltage i en workshop. Der er fokus på den pædagogiske profession.

Møde for pædagogstuderende -
VIA Pædagoguddannelsen i Grenå

20-11-17

Mød op og hør om blandt andet jobsøgning, a-kasse og dagpenge.

Møde for pædagogstuderende -
VIA Pædagoguddannelsen i Horsens

21-11-17

Mød op og hør om bl.a. jobsøgning, a-kasse og dagpenge.

BUPL Hovedstaden Arbejdsmiljøtræf: Tillid, kontrol, kerneopgave

21-11-17

Arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere inviteres til arbejdsmiljøtræf om tillid, styring og ledelse. Mød Tine Øllgaard Bentzen, som har forsket i tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer.

For seniorer: Julefest på Tisvilde Højskole

22-11-17

Igen i år holder vi julefrokost på Tisvilde Højskole, hvor vi får en dejlig buffet.

Netværk for stressramte (onsdagshold)

22-11-17

Stressramte pædagoger mødes hver 3. uge for at udveksle erfaringer. Gruppen er åben, og er du selv blevet stressramt, så tilmeld dig vores næste netværksmøde.

Temadag: Trivsel, kommunikation & konflikthåndtering

23-11-17

BUPL-medlemmer på PFF-overenskomst, der arbejder indenfor det forebyggende og dagbehandlende område og familiebehandling, inviteres til en temadag med Lars Mogensen. Han vil blandt andet give dig en indsigt i, hvorfor du reagerer, som du gør, i en konfliktsituation.

Torsdagscafé: Pædagogiske rutiner

23-11-17

Kom til torsdagscafé sammen med dine kollegaer og hør forsker og chefkonsulent Søren Laibach Smidt fra UCC sætte fokus på hverdagens rutiner, når man arbejder som pædagog.

Specialpædagogiske konferencer

28-11-17

Årets specialpædagogiske konferencer er bygget op om temaet gode og onde handlinger i det pædagogiske arbejde. Dorte Birkemose har skrevet bogen ”Når gode mennesker handler ondt”, hvor hun bryder et tabu og italesætter at ondskab findes i omsorgsarbejdet; også hos pædagoger.

Konference i Aarhus og Østjylland: Trivsel mellem arbejdsliv, børneliv og pædagogik

29-11-17

På denne konference er der fokus på ar børns og voksnes trivsel fletter sig sammen i hverdagen i daginstitutionen.

Lederens eget psykiske arbejdsmiljø

01-12-17

Tag med på BUPL Østjyllands to-dages kursus i december 2017 og få redskaber til at håndtere stress i din hverdag som leder

Pensionister i hovedstaden: Julefrokost

04-12-17

Arrangementet er for pensionister og efterlønsmodtagere i hovedstaden.

Konference i Aarhus og Østjylland: Vuggestueliv

05-12-17

På denne konference er der fokus på de små udsatte børn og de pædagogiske indsatser, samt på hvor væsentligt det er for børnene at være omgivet af opmærksomme voksne.

Pensionistsektion: Julefrokost

06-12-17

Pensionistsektionen i BUPL MidtVestjylland inviterer medlemmer til den årlige julefrokost.

Netværk for stressramte (onsdagshold)

13-12-17

Stressramte pædagoger mødes hver 3. uge for at udveksle erfaringer. Gruppen er åben, og er du selv blevet stressramt, så tilmeld dig vores næste netværksmøde.

TR-grunduddannelse Hold A 2018

30-01-18

Grunduddannelse for nye tillidsrepræsentanter i BUPL Midtsjælland.

BUPL Hovedstaden: MEDskabelse i forandringsprocesser - AMR som medskaber

08-02-18

1 dages kursus i forandringer, forandringsprocesser og samarbejde for arbejdsmiljørepræsentanter.

BUPL Hovedstaden: Arbejdsmiljøværksted 13. september 2018 - TRIO'en som MEDskaber

13-09-18

Formålet med kurset er, at TRIO'en bliver MEDskabende om et sundere arbejdsmiljø.