Vold og trusler - forebyggelse og beredskab

Vold og trusler er et stigende problem i daginstitutioner. En stor FTF undersøgelse fra oktober 2012 viser, at oplevelsen af vold er steget fra 9% i 2001 til 15% i 2012 blandt pædagoger. På denne side kan du få en guide til forebyggelse og håndtering af vold og trusler, og mere viden om, hvad det er.

Hvornår man oplever vold og trusler er forskelligt. Hvad en finder uskadeligt, finder en anden meget truende, og den, der føler sig truet, skal altid tages alvorligt. Vold og trusler kan være:

  • Fysisk vold som f.eks. overfald, kvælningsforsøg, spark, slag,  bid, og spyt.
  • Trusler (psykisk vold) som f.eks. mundtlige trusler eller trusler med f.eks. knyttede næver. Det kan være ydmygelser, mistænkeliggørelse,  eller diskriminerende udsagn. Psykisk vold kan fx også udøves via sms eller på sociale medier.

Vold og trusler er både en arbejdsmiljømæssig og en pædagogisk udfordring. Et godt psykisk arbejdsmiljø, med klarhed om roller og arbejdsopgaver og kompetencer til at løse opgaverne kan være med til at forebygge, at vold og trusler opstår. Det er vigtige overvejelser når man arbejder med forståelse for risiko og forebyggelse af vold og trusler.

Læs guiden til forebyggelse og beredskab af vold og trusler

Hent BUPL's skema til daginstitutionens registrering af vold og trusler


Vil du vide mere

Fire værktøjer til at forebygge vold
Pædagoger er en af de jobgrupper, der er særligt udsat for vold og trusler i deres arbejde. 19 % har været udsat for vold og 23 % for trusler om vold. Sætter I ikke ind over for vold og trusler, kan det få alvorlige konsekvenser for medarbejdernes helbred og for trivslen på arbejdspladsen.
Videncenter for Arbejdsmiljø har udviklet en startpakke med fire værktøjer, der gør det nemt og overskueligt at sætte gang i dialogen og det forebyggende arbejde på den enkelte arbejdsplads.
Hent startpakke med fire værktøjer hos forebygvold.dk

Ti gode råd om forebyggelse af vold på arbejdspladsen
I denne pjece fra Arbejdstilsynet fra januar 2014, kan du læse 10 gode råd til, hvordan I kan forebygge og håndtere vold på arbejdspladsen. Rådene kan bruges som inspiration og vejledning i jeres indsats for at undgå fysisk og psykisk vold fra mennesker, som I kommer i kontakt med gennem jeres arbejde. I pjecen benyttes betegnelsen borgere for patienter, brugere, klienter, elever mm.
Læs pjecen: 10 gode råd om forebyggelse af vold på arbejdspladsen

Guide: Undgå chikane på sociale medier
Har du oplevet at forældre eller andre, som du via dit arbejde har kontakt til, taler grimt om dig på Facebook? BUPL har sammen med FTF lavet en guide om emnet. Guiden beskriver, hvad der er ulovligt, hvordan arbejdspladsen kan forebygge og håndtere chikane, hvordan man klager - og hvad en personalepolitik på området kan indeholde. Læs guide om  chikane på sociale medier 

Når magtanvendelse tages i brug
Magtanvendelse kan være nødvendigt i situationer med vold og risiko for vold. Læs mere om BUPL's anbefalinger ved magtanvendelse og anvend skemaer til at dokumentere og evaluere magtanvendelsen. 
Læs om magtanvendelse

Regler i arbejdet med vold og trusler
Alle kommuner skal lave en aftale om retningslinjer for vold og trusler.
Læs om retningslinjerne for indsatsen mod vold, mobning og chikane

Når du arbejder med vold og trusler, er det et krav, at du indtænker det i institutionens APV. 
Hent  APV.

Viden om vold og trusler
Branchearbejdsmiljørådet har i samarbejde med blandt andre BUPL lavet folderen 'Styr uden om vold og trusler', der er målrettet daginstitutioner.
Download eller bestil folderen

Branchearbejdsmiljørådet har lavet hjemmesiden etsundtarbejdsliv.dk. Her kan du læse mere om og få en masse inspiration til arbejdet med vold og trusler.
Læs mere på et sundtarbejdsliv.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø har lavet et kampagnesite om forebyggelse og håndtering af vold og trusler. Her kan du få viden og værktøjer
Gå til hjemmesiden: Vold - arbejdsmiljøviden

I Arbejdstilsynets vejledning om ’Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse’, kan man læse mere om, hvordan Arbejdstilsynet definerer vold, hvad arbejdsgiverens forpligtigelser er i forbindelse med forebyggelse og mere om de generelle regler.
Se siden om voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse

Socialt Udviklingscenter (SUS) har samlet meget af den nyeste viden om vold, trusler, forebyggelse og håndtering. Her kan du finde mere om projekter og arrangementer.
Gå til Voldsomudtryksform.dk

Læs retningslinjerne om trivsel og sundhed, herunder indsatsen mod vold, mobning og chikane


Kontakt
Hvis du har spørgsmål om vold og trusler på din arbejdsplads kan du kontakte din lokale fagforening for råd og vejledning.

| Senest opdateret 19-10-2015 |