Stress blandt pædagoger

Stress er et kendt fænomen blandt pædagoger. Bliv klogere på stress og find redskaber til at forebygge og håndtere stress.  

Hver 10. pædagog befinder sig i den "kritiske zone", hvilket betyder, at de føler sig "ret meget" eller "virkelig meget stressede". (FTF, psykisk arbejdsmiljø, 2014)

Årsagerne til både trivsel og stress skal findes i dagligdagen og i det daglige arbejde på institutionen. Det er her forebyggelsen skal tage sit udgangspunkt. Særligt Leder, AMR og TR har vigtige roller for at løse stressproblemer. Men stress er et fælles anliggende, og skal løses i fællesskab, for at få skabt trivsel for alle i institutionen og den enkelte.

Redskaber til at forebygge og håndtere stress 

Har du stressproblemer?
Hvis du oplever problemer med stress, og har brug for hjælp til at finde løsninger, kan du altid kontakte BUPL for råd og vejledning.
Find kontaktoplysninger til din lokale fagforening

Hvornår har man stress?
Kroppen kommer i en stresstilstand, når den skal præstere mere end 'normalt'. Hvad der er normalt at præstere er en individuel oplevelse. Korttidsstress kan være nyttigt og godt når man skal præstere. 

Hvis man 'over længere tid' skal præstere mere end det er hensigtsmæssigt er stress skadeligt og kan være ødelæggende for både livskvaliteten, arbejdsindsatsen og helbredet.

Stress kommer til udtryk ved, at man føler sig anspændthed, rastløs, nervøs eller urolig eller ikke kan sove om natten, fordi man tænker på problemer hele tiden. Stress over længere tid kan føre til sygefravær, depressioner og udbrændthed.

Sæt fokus på stress
Oplever du selv, eller har en af dine kolleger symptomer på stress, er det vigtigt, at I på institutionen tager hånd om det. For at reducere oplevelsen af stress er det vigtigt, at I i institutionen finder ud af, hvad det er, der forårsager stress.

Her har arbejdsmiljøgruppen (arbejdsmiljørepræsentant og leder) en særlig vigtig rolle i forhold til at finde en løsning for den stressramte.

En af løsningerne kan være at kigge på det daglige arbejde og den måde, I samarbejder omkring de pædagogiske opgaver. Ændringer i arbejdet og arbejdstilrettelæggelsen kan være med til at reducere oplevelsen af stress.

| Senest opdateret 26-10-2016 |