Konflikter

På pædagogiske arbejdspladser arbejder man tæt sammen, arbejder ofte i et højt tempo, er engagerede og bruger personlige sider af sig selv. Derfor er konflikter til tider uundgåelige.

"Konflikter er uoverensstemmelser, der indebærer spændinger mellem mennesker". Sådan definerer Center for Konfliktløsning konflikter. Oftest vil det være den mest afmægtige personer i konflikten, der vil lide mest under de ubehageligheder, der er forbundet med en konflikt. Konflikten eksisterer, hvis bare én af parterne oplever det som en konflikt.

Når der opstår konflikter gælder det om at tage hånd om konflikter og bruge dem som en ramme for udvikling og udveksling.

En konflikt består af to forhold:

  • Den konkrete sag, der er uoverensstemmelse om
  • Relationen mellem de uenige parter. Den kan være mere eller mindre pinefuld og kaotisk, afhængig af konfliktens udvikling og omfang.

En konflikt kan ikke håndteres uden at både sagen og de uenige parter inddrages i løsningen. Det er ikke nok, at sagen løses, hvis der stadig eksisterer dybe personlige uoverensstemmelser imellem parterne.

Vold og trusler om vold samt mobning kan være konsekvensen af uløste konflikter, der har fået lov til at udvikle sig.

Få viden og værktøjer om konflikter og konflikthåndtering

| Senest opdateret 26-11-2013 |