Masteruddannelse for pædagogiske ledere

Master_500x300

De pædagogfaglige lederes ansvar er steget enorm de seneste ti år. Mange ledere kigger i retning af en master for at få værktøjerne til de nye lederopgaver. Få et overblik over relevante masteruddannelser for pædagogiske ledere. 

Master for pædagogfaglige ledere
Syddansk Universitet (SDU) og Center for Offentlig Kompetence (COK) er gået sammen om et initiativ, der skal få flere pædagogfaglige ledere til at læse master i offentlig ledelse, som her hedder Master of Public Management.

SDU og COK tilbyder de to moduler, Organisationsteori og Ledelsesteori, hvor der også deltager lærerkræfter fra COK. Holdet er målrettet specielt til pædagogfaglige ledere.Senere vil pædagogerne blive blandet med ledere fra andre faggrupper.

En masteruddannelse er på 60 ETCS-point. De første to moduler er på hver 5 ETCS-point.

Master of public governance
Master of public governance er CBS’s (Copenhagen Business School) titel på en master i offentlig ledelse. Uddannelsen har til formål at kvalifi cere og udvikle den offentlige leders evne til at udøve professionel ledelse inden for de politiske, retslige og institutionelle rammer, som han eller hun arbejder under.

Uddannelsen inddrager klassiske fag som for eksempel strategi, organisation og politologi i den nyeste forskning inden for aktuelle problemstillinger og udviklingstendenser i den offentlige sektor.

Tag en fleksibel master
Med den fleksible masteruddannelse er det muligt at tage en master i offentlig ledelse i løbet af op til seks år. Den samlede masteruddannelses omfang svarer til ét års fuldtidsstudier (60 ECTS).Den fleksible masteruddannelse bliver udbudt af:

 

| Senest opdateret 28-11-2016 |
Bliv medlem

lokal leder
rådgivning

Få kontaktoplysninger til din lokale lederforening ved at angive din arbejdskommune

DEL
SIDEN