Diplomuddannelse for ledere

Diplom_500x300

Læs om de forskellige diplomuddannelser for ledere, om opbygning af uddannelserne, optagelseskrav og eksamen.

Der udbydes to lederuddannelser på diplomniveau:

  • Diplom i ledelse (DIL) - udbydes af professionshøjskolerne
  • Den offentlige lederuddannelse (DOL) - udbydes af professionshøjskolerne og af private udbydere

Uddannelsernes opbygning
Begge uddannelser svarer til 60 ECTS-point. 60 point svarer til et årsværk på et fuldtidsstudie. uddannelserne gennemføres på bachelorniveau.

Uddannelserne består af seks obligatoriske moduler à 5 ETCS-point, tre valgfrie moduler à 5 ETCS-point og et skriftligt afgangsprojekt på 15 ETCS-point. Hvert modul afsluttes med en eksamen/bedømmelse.

Vær opmærksom på at de to uddannelser ikke har de samme obligatoriske moduler. De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver den studerende mulighed for at specialisere sig i forhold til en bestemt funktion eller branche.

Optagelseskrav
For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • en uddannelse på niveau med en professionsbacheloruddannelse

  • en bacheloruddannelse

  • en relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse

  • en videregående voksenuddannelse (VVU) taget som reguleret forløb

Du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

 

| Senest opdateret 28-11-2016 |
Bliv medlem

lokal leder
rådgivning

Få kontaktoplysninger til din lokale lederforening ved at angive din arbejdskommune

DEL
SIDEN