Støttede projekter

BUPL støtter både forskningsprojekter og udviklingsprojekter.

Forskningsprojekter
Formålet med forskningspuljen er, at BUPL vil etablere sig som en markant spiller inden for pædagogisk forskning.  Viden er en afgørende faktor for at styrke pædagogernes faglighed og kvalificere det pædagogiske arbejde.

Udviklingsprojekter
Formålet med udviklingspuljen er at støtte udviklingsprojekter i pædagogiske institutioner for herved at bidrage til styrkelse af pædagogprofessionen og arbejdet med børn og unge i praksis. 

Gennem udviklingspuljen ønsker BUPL økonomisk at støtte pædagogisk udvikling, der rækker ud over hverdagens grundlæggende arbejde, og som derfor kræver særlige, ekstra ressourcer.


| Senest opdateret 07-09-2014 |