Børn&Unge Forskning

Børn&Unge Forskning er et tillæg til det pædagogiske fagblad Børn&Unge, der sætter fokus på viden og forskning inden for det pædagogiske felt.

Børn&Unge Forskning var et tillæg til Børn&Unge. Indtil sommeren 2016 udkom det 4 gange årligt. 

Herefter udkommer Forskning 10 gange årligt som en sektion på 9 sider i Børn&Unge.

Du kan se de nye forskningssektioner i lige numre af Børn&Unge fra nr. 14/2016. Klik her: Børn&Unge e-paper


Børn&Unge forskning nr. 30 om de svære valg - etik i uddannelse og praksis

Forskning30_170x209Forord
Lasse Bjerg Jørgensen

Giver det etiske boom bedre pædagogik?
To forskere og en BUPL-formand om professionsetikkens højaktuelle rolle og nødvendighed i pædagogisk praksis.

7 etiske dilemmaer
Få to forskeres bud på svar i syv etiske dilemmaer i den pædagogiske hverdag. Er du enig?

Når pædagogstuderende får etik på skemaet
Forsker Bjørn Ribers har fulgt en gruppe pædagogstuderendes vej mod at blive etisk bevidste pædagoger. Læs, hvordan det går til.

Ingen udvikler sig af løftede pegefingre
Mød pædagogisk leder gennem 40 år, Christiane Pedersen, og hør om hendes erfaringer med gode og dårlige valg over for børn, forældre og kollegaer.

Læs Børn&Unge forskning nr. 30 om de svære valg - etik i uddannelse og praksis


Børn&Unge forskning nr. 29 om børns frihed under forandring

web_forside29_170x210Forord
Lasse Bjerg Jørgensen

Frihed er under forandring
To forskere gør status for børnenes frihed og fritid. Især den frie leg har trange kår.

Hvad bruger skoleelever deres tid til?
Få et overblik over, hvad skolebørn egentlig bruger tiden på.

Fri os fra tidstyranniet
Nostalgiske forældre har oprettet et åndehul for reform-børn. Tag med ud på Den Grønne Friskole.

Pædagogikken stilles til regnskab
interview med Ph.d. Line Togsverd om dokumentation i det pædagogiske arbejde.

Big brother eller mere frihed i børnehøjde?
Kan teknologiens indtog i børnenes hverdag rent faktisk gøre dem mere frie? Det svarer to forskere på.

Læs Børn&Unge forskning nr. 29 om børns frihed under forandring


Børn&Unge forskning nr. 28 om udsatte børn og unge

Forside28_2015_170x208Forord
Lasse Bjerg Jørgensen

En verden til forskel
Læs om daginstitutionens vigtige betydning for især børn og unge i udsatte positioner.

10 gode råd
Få 10 gode råd til arbejdet med udsatte børn og unge. Baseret på forskning af lektor i psykologi Kirsten Elisa Petersen.

Inklusion har en pris
Vi har talt med Bjørg Kjær fra det nye Center for Daginstitutionsforskning om den svære inklusion.

Hvis bare børnene lærer dansk
Vejen frem for tosprogede børn er at lære dansk - eller hvad? Sprogforsker Martha Sif Karrebæk er skeptisk.

Uden for pædagogisk rækkevidde?
Dengang tæsk var anbefalet forebyggelse. Bliv klogere på forebyggelsens historie i Danmark.

Læs Børn&Unge forskning nr. 28 om pædagogernes historie


Børn&Unge forskning nr. 27 om pædagogernes historie

BogU_forskning_27_170x208Forord
Lasse Bjerg Jørgensen

Slåskampen om børnehaven
Er børnehaven en sted-familie eller en uddannelsesinstitution til skole og samfund?
Idéhistoriker Jens Erik Kristensen gør os klogere på denne historiske diskussion.

Kaldet står i skyggen af kundskaber
Tidligere var rollen som pædagog betragtet som et ’kald’ for unge piger.
Søs Bayer fortæller om diskussionen mellem hjernen og hjertet i pædagogprofessionen.

Det lærende barn er nu politisk
I slutningen af 90’erne blev børnene sat fri. Eller gjorde de?
Historieforsker Bjørn Hamre diskuterer politisk læringsfokus over for ’det kompetente barn’.

Er fremtidens pædagog tekniker eller menneskekender?
Forsker Peter Ø. Andersen kigger i krystalkuglen og giver sit bud på fremtiden i daginstitutionerne.

Læs Børn&Unge forskning nr. 27 om pædagogernes historie


Børn&Unge forskning nr. 26 om demokrati i børnehøjde

Forskning2615Faximile170x209Forord
Lasse Bjerg Jørgensen

Demokratiet i børnehøjde er trængt
Hvordan står det egentlig til med børnedemokratiet i Danmark? Jan Kampmann, Eva Gulløv og Stine Lindberg giver deres bud.

Samlet i det lille parlament
Læs om et klassisk stykke nordisk børnedemokrati samlingen. Men er den altid demokratisk? Lektor Marie Højholdt giver gode råd til en god demokratisk samling.

Når pædagogerne stiller sig i børnenes sko
Hvordan ytrer et vuggestuebarn sig? Læs hvordan pædagoger kan følge de mindste børns spor ved hjælp af blandt andet skattekort.

Demokratiet er et puslespil
Norsk forsker fortæller om puslespillet som en vigtig brik i børns demokratiske dannelse.

Læs Børn&Unge forskning nr. 26 om demokrati i børnehøjde:


Børn&Unge forskning nr. 25 om kvalitet og målinger

Forside_nr25_170x209Forord
Allan Baumann

Målinger gør meget pædagogik usynlig
Fokus på det, der kan måles i pædagogikken, slører andre mere ”usynlige” pædagogiske opgaver. Men er de mindre vigtige?

Det åbner pædagoger øjne at måle sproget
Sprogforskeren Dorthe Bleses fortæller om, hvad måling af børns sprog kan gøre for børnenes sproglige udvikling. 

Alt er ikke lige vigtigt
Hvad er det vigtigste i pædagogarbejdet? Det er omdrejningspunktet i målingsværktøjet ”FIRE”, som hjælper pædagoger ind til kernen i deres arbejde. Læs desuden om et andet værktøj, ”KIDS”, som kan måle kvaliteten i institutioner.

I Norge er man klar med kvalitetsmålinger
Nordiske kvalitetsbørnehaver? Et stort norsk forskningsprojekt går foran og undersøger, hvordan det ser ud med kvaliteten i de norske børnehaver.

Læs Børn&Unge forskning nr. 25 om kvalitet og målinger:


Børn&Unge forskning nr. 24 om køn og pædagogik

Forside_BogU_Forskning24Forord
Allan Baumann

Forventninger skaber virkeligheden
En rigtig pige går da i kjole? Læs om, hvordan vores forventninger er med til at skabe kønnet.

10 Bud på køn i børnehøjde
Få ti bud på, hvordan du kan arbejde med køn i din dagligdag – taget fra sociolog Cecilie Nørgaards huskeliste.

Pædagoger i 2000 år: Fra mandlig slave til samfundets forlængede arm
Læs om, hvordan pædagogens (køns)rolle har ændret sig fra oldtidens Grækenland til i dag.

Børn vil have mangfoldighed
Langt de fleste pædagoger er kvinder – hvad betyder det for den pædagogiske praksis? Læs, hvad forskerne Steen Baagøe Nielsen og Lars-Henrik Schmidt mener.

Ny viden om køn og pædagogik
Følg med i den nyeste viden om køn og pædagogik.

Læs Børn&Unge forskning nr. 24 om køn og pædagogik:


Børn&Unge forskning nr. 23 om digitale fællesskaber

Faximile_nr23_170x200Forord
Allan Baumann

Børn har brug for digitale frontløbere
Gør den digitale barndom børn til digital eksperter? Nej, ikke uden voksne, der viser dem, verden er større end Google” mener medieforsker Stine Liv Johansen.

Digitale medier får flere børn med i fællesskabet
Styrker eller svækker digitale medier inklusion? Forskere påpeger, at der er klare indikationer på, at digitale medier er gavnlige redskaber i pædagogers inklusionsværktøjskasse.

Digital uvished forandrer børnefællesskaber
Digital mobning er skyggesiden af børns liv med nye medier, men digital eksklusion handler ikke kun om hård mobning”.

Ny viden om børn og digitale medier
Få ny viden og svar på forholdet mellem børn og digitale medier gennem tre aktuelle forskningsbaserede udgivelser.

Læs Børn&Unge forskning nr. 23 om digitale fællesskaber:


Børn&Unge forskning nr. 22 om pædagogfaglig ledelse

Forord 

BogU_forskning_22_170x210

Allan Baumann


Ledelse præger børns liv 

Kompetencer frem for kontrakter - det giver langt bedre resultater at lede med kompetencer end med kontrakter. 


Strategiske ledere styrer efteruddannelse bedst

Danmarks Evalueringsinstitut har lavet en undersøgelse, der viser, at strategiske ledere, der skaber rum for, at pædagoger kan bruge deres viden, får de bedste resultater.


Tillid er benhård ledelse

Ledelse har indtil nu beroet på sikkerhed, men tillidsbaseret ledelse vil noget andet. Den vil bruge tilliden som ressource.


Afstanden mellem leder og pædagoger vokser

Et nyt forskningsprojekt fra KORA undersøger, hvad den voksende afstand mellem leder og pædagog betyder for trivsel og faglig kvalitet?

Læs Børn&Unge forskning nr. 22 om pædagogfaglig ledelse:Børn&Unge forskning nr. 21 om fritids- og ungdomsliv

Forord 

Allan Baumann

BogUForskning21_170x209


Klubben er et frirum for konkurrencen

Spiller ungdomsklubberne stadig en rolle i et konstant foranderligt ungdoms- og skoleliv? Læs interview med Jens Christian Nielsen og Sven Mørch.


5 spændende forskningsprojekter på vej fra BUPL's forskningspulje

BUPL's forskningspulje støtter endnu engang spændende pædagogiske forskningsprojekter.


Fælles passion kan forandre unges livsbane

En fælles passion som rapmusik kan forandre børns livsbane.

Læs interview med Line Lerche Mørck og Jesper Willeforte.


Boksetræning og lektiehjælp er ikke nok

Fritidsindsatser og mentorforløb kan være effektive overfor unge i risiko,

men de skal være målrettede og langvarige.

Læs interview med Henriette Nobili Christiansen.


Jagten efter unges motivation

Hver femte ung får ikke en ungdomsuddannelse og i udskolingen daler elevernes lyst til at gå i skole. Hvad kan vi gøre pædagogisk for at motivere de unge til at tage en uddannelse? Læs interview med Peder Hjort-Madsen.


Læs Børn&Unge forskning nr. 21 om fritids- og ungdomsliv:Børn og Unge forskning nr. 20 om børns trivsel

Forord
Allan Baumann
BogU_forskning_20_2013_pdf_Side_01_1
Trivsel skal ud af læringens skygge
Er den stigende fokus på læring ved at overskygge trivsel?

Trang plads hæmmer fordybelse
Plads er en vigtig forudsætning for ro, færre
konflikter og længerevarende aktiviteter,
men er pædagogerne for ”gode” til at
indrette sig på for lidt plads?

Følg børns engagement i nuet
”Kan for meget fokus på formelle kompetencer
og udviklingsstadier tromle børns behov
i nuet?
Interview med ph.d.-stipendiat Lone Svinth

Kolleger skaber trivsel
Opskriften på trivsel er en blanding af
anerkendelse, omsorg, et fortroligt forhold
med kollegerne og humor

Et lille skub kan gøre en kæmpe forskel
Hvordan forbedrer vi børn- og unges trivsel?
– Børn og Unge Forskning har sat
Michael Rosholm i stævne til en snak
om et nyt børneforskningscenter.

Læs Børn&Unge forskning nr. 20 om børns trivsel:


Børn&Unge forskning nr. 19 om parløb mellem pædagoger og forskere

Forord bou forskning nr19 forside
Allan Baumann 

Pædagogisk co-creation
Farvel til forskeren i elfenbenstårnet. Pædagogisk
forskning byder på samspil mellem forskere og praktikere.
Interview med Bjørg Kjær og Birger Steen Nielsen

Involverende metoder vinder frem
Få viden om vignetmetoden og gruppearbejdsmetoden
fremtidsværkstedet  

Aktionslæring rykker ved hverdagen
Aktionslæring vinder frem som redskab til at forbedre
pædagogiske hverdagssituationer.
Interview med Janne Olsson og Søren Smidt

Ja tak til brugbar forskning
Hvilke emner skal BUPL rette sin forskningsindsats mod de kommende år.

Læs Børn&Unge forskning nr. 19 om parløb mellem pædagoger og forskere:


Børn&Unge forskning nr. 18 om pædagoger i skole og fritid

ForordFaximile163x200
Allan Baumann

Pædagoger styrker børn i skolen
Evaluering af skolestartsforsøg viser at børnenes trivsel samt personlige og sociale kompetencer styrkes når pædagogerne indgår i skolen.
Interview med Thomas Jordan Johannessen og Andy Højholdt.

Aktivitetstimer presser pædagogens faglighed
Kan pædagoger i skolen fastholde egne målsætninger og rationaler og ikke overtage skolens logik?
Interview med Anja Hvidtfeldt Stanek.

Hvad ved vi om heldagsskolen?
Evaluering: Samarbejde mellem lærer og pædagoger er afgørende for at heldagsskolen lykkes.
Interview med Lars Holm og Simon Calmar Andersen.

Hospitalsklovne og kateder-paver - eller hvad?
Skolen som pædagogisk kampplads.
Interview med Andreas Rasch-Christensen.

Godt for eleverne, svært for pædagogerne
Perspektiv: Professor Ludwig Stecher har forsket i heldagsskoler og fulgt udviklingen i forskellige europæiske lande.
Interview med Ludwig Stecher.

Læs Børn&Unge forskning nr. 18 om pædagoger i skole og fritid:


Børn&Unge forskning nr. 17 om fremtidens pædagogiske organisering

Forord
Allan Baumann Boern&Unge Forskning17

Rutiner er afsæt for innovation
Kan rutiner være udgangspunkt for en kvalificeret og innovativ pædagogisk praksis?
Interview med Søren Smidt og Steen Høyrup Pedersen

Områdeledelse deler vandene
Diskussion af områdeledelse og dens betydning for den pædagogiske organisation.
Interview med Kasper Kofod

Byder fremtiden på mindre magt til pædagogerne?
Er Ny Nordisk Skole et opgør med New Public Management-bølgen?
Interview med Jens Erik Kristensen

Kampen om fremtidens styring
Tendenser: Mere styring eller opgør med kontrol? 
Interview med Preben Melander.

Læs Børn&Unge forskning nr. 17 om fremtidens pædagogiske organisering:


Børn&Unge forskning nr. 16 handler om vuggestuer

Forord16underside
Allan Baumann

Vuggestuer i vælten
Hvordan kan man styrke vuggestuen som et sted for udvikling, læring og trivsel?
Interview med Stig Brostrøm

Jo tidligere, jo bedre
Der skal en systematisk og struktureret indsats til hvis man skal nå de udsatte børn og undersøgelser peger på man skal sætte ind tidligt.
Interview med Bente Jensen

Er pædagogerne klædt godt nok på til vuggestuen?
Hvordan skal pædagoguddannelsen ruste pædagogerne til arbejdet med de yngste børn?
Interview med Peter Østergaard Andersen

Vuggestuen sætter skub i børns udvikling
Vuggestuer gør en positive forskel hvis kvaliteten er i orden og her spiller normering en afgørende rolle
Interview med Dion Sommer og Mette Gørtz

På vej mod verdens bedste vuggestue
Uddannet personale, Pædagogiske lærerplaner, Det særlige nordiske barnesyn! De nordiske lande score højt i ny OECD rapport der sammenligner de yngste børns forhold i daginstitutioner verden over.
Interview med Stig G. Lund og Ingrid Engdahl.

Læs Børn&Unge forskning nr. 16 om vuggestuer:


Børn&Unge forskning nr. 15 om fritid, klub og skole

Forord
Allan Baumann 15Forside

Farvel til første skole dag – goddag til én lang uddannelse
Kan for meget brobygning mellem institutioner afmontere det udviklingspotentiale der er i sådanne skift?
Interview med Per Fibæk Laursen, Ditte Winther-Lindqvist og Noemi Katznelson

Pædagoger åbner for nye kanaler
Lærer-pædagog-samarbejdet baner vejen for faglig udveksling og udvikling
Interview med Andy Højholdt

Fritidspædagoger kan noget særligt
Bliver børns fritid ”skolificeret”? En diskussion af fritidspædagogikkens faglighed
Interview med Charlotte Højholt og Anja Hvidtfeldt Stanek

Ikke sejt at gå i SFO III
Et stigende antal unge vælger ungdomsklubben fra. Ungdomsklubben kan dog ses som vigtig arena for unges almene dannelse
Interview med Søren Langager.

Læs Børn&Unge forskning nr. 15 om fritid, klub og skole:


Børn&Unge forskning nr. 14 om ny nordisk daginstitution

Forord
Allan Baumann

Ny Nordisk Daginstitution: Findes den?14 Børn&Unge Forskning
Finders der en entydig fælles nordisk børnepasningspolitik, og hvad er det nye i den 'Nye nordiske Daginstitution'?
Interview med Annette Borchorst og Tine Rostgaard

Fra Kompetente børn til kompetente voksne
Idealet om det lærende barn er en del af en udvikling i retning af mere struktureret voksenkontakt
Interview med Thomas Ellegaard

Børn skal opføre sig pænt - og lidt frækt
I bogen "Civiliserende institutioner" beskriver forskere, hvordan børn lærer at opføre sig ordentligt
Interview med Laura Gilliam og Eva Gulløv

Fjerner daginstitutioner social ulighed
Skaber de nordiske daginstitutioner mere lighed?
Interview med Andy Green og Bente Jensen

Har du en god idé til et projekt?
Læs om BUPL's udviklingspulje.

Læs Børn&Unge forskning nr. 14 om ny nordisk daginstitution:


Børn&Unge forskning nr. 13 handler om rum og bevægelse

Forord
Af Allan Baumann 

Pædagoger bør satse på mere tumleplads Forside
Indretning af daginstitutioner med henblik på fysisk
aktivitet.
Interview med Charlotte Ringsmose og
Marie Gammelby.

Går der sport i børnehaven?
Fysisk aktivitet og kropsbevidsthed er mere end bare motion.
Interview med Hanne Værum Sørensen og
Thomas Moser

6 bud på bevægelse
Find inspiration til nye måder at få røde kinder og sved på panden. 

Den største revolution er flyverdragten
Den historiske udvikling af børns fysiske bevægelsesrum og skiftende syn på barnet.
Interview med Ning de Coninck-Smith.

Læs Børn&Unge forskning nr. 13 om rum og bevægelse:


Børn&Unge forskning nr. 12 handler om pædagoguddannelsen

Forord

Af Allan Baumann.

Stordriftspædagogik øger frafald

Frafald på pædagogikstudiet er steget. Hvorfor? Interview med Torben Pilegaard og Jan Frederiksen.

Underviserne skal kende til kærnemælkskoldskål og vådt regntøj

Kløften mellem teori og praksis

Interview med Lene Storgaard Brok.

Præsentation af BUPL's nye forskningsprojekter

Få et overblik over de 5 nye projekter som BUPL's forskningspulje støtter i 2011-2012.

Er pædagoguddannelsen en 'ommer'?

Pædagoguddannelsen under lup 

Interview med Peter Ø. Andersen.

Piger med anden etnisk baggrund

- De ender som fremmed fugle

Når forskelle i kultur er barrier

Interview med Jakob Ditlev Bøje.

Læs Børn&Unge forskning nr. 12 om pædagoguddannelsen:

12forside

Børn&Unge forskning nr. 11 om læring i dagtilbud

Forord

Af Allan Baumann.


Pisa i børnehaven?

Diskussion af fremtidens dagtilbud.


Pigen i papkassen er TV-speaker

Børns skriftsprog 

Interview med Anders Skriver Jensen.


Og ved du så, hvor krokodillen bor?

Leg og læring i mikroperspektiv 

Interview med Pernille Hviid.


Slaget om dagtilbud

Skolificering er stridens æble 

Interview med Peter Moss.


Læs Børn&Unge forskning nr. 11 om læring i dagtilbud:

BUF11forside med ramme

Børn&Unge forskning nr. 10 handler om forebyggelse

Forord

Af Allan Baumann.


Inklusion er fællesskabets pædagogik 

Interview med Bent Madsen.


Plads til flere diagnosebørn

Interview med Tine Basse Fisker.


Med en tidlig indsats falder æblet længere fra stammen 

Interview med Anders Holm.


Hvornår er Signe for stille og Viggo for vild 

Interview med Jill Mehlbye.


Læs Børn&Unge forskning nr. 10 om forebyggelse:

forside_10

Børn&Unge forskning nr. 9 handler om kreativitet

Forord

Af Allan Baumann.


Kampen om kreative børn

Interview med Lars Geer Hammerhøj og Anders W. Christensen.


Pædagoger mangler kreative samarbejdspartnere

Interview med Søren K. Lauridsen.


Hannah Montana som nissemor

Interview med Stine Liv Johansen.


Fem kreative traditioner

Af Camilla Mehlsen.


Læs Børn&Unge forskning nr. 9 om kreativitet:

BUF 9 Forside


Børn&Unge forskning nummer 8 om karriere og uddannelse

Forord
af Allan Baumann.


Fremtidens pædagog er karrierebevidst
Interview med Martin Bayer.


Pædagog på egne præmisser
Interview med Jan Jaap Rothuizen.

Hvad hjælper det børnene med fine titler?
Interview med Pär Nygren.

Når pædagoger opgraderes
Interview med Steen Baagøe Nielsen.


Læser pædagoger det her?

Om læserundersøgelsen af B&U Forskning.

Læs Børn&Unge forskning nr. 8 om karriere og uddannelse:

Forside


Børn&Unge forskning nummer 7 indeholder:

Forskningen famler - pædagoger handler

af Allan Baumann.


Børn har altid skullet lære noget i børnehaven

Interview med Stig Broström.


Børns fritidsliv er truet

Interview med Pernille Hviid.


Hvad der lignede en kontrakt med djævelen

Interview med John B. Krejsler.


Hvad kan danske pædagoger lære af børneopdragelse i Singapore

Interview med Allan Baumann.


Læs Børn&Unge forskning nr. 7 om forskning der famler og pædagoger der handler:

B&U Forsk 7 forside


Børn&Unge forskning nr. 6 indeholder:

Der er brug for forandringer - men hvilke
af Allan Baumann.


State of the Art - en status over førskoleforskningen
Interview med Bente Jensen.


Pædagogerne har fat i den lange ende
Interview med Lars Geer Hammershøj.


Farvel til den traditionelle tillidsrepræsentant
Interview med Niels Warring.


Præsentation af nye forskningsprojekter


Læs Børn&Unge forskning nr. 6 om forandringer:

B&U Forskn6 Forside


Børn&Unge Forskning nr. 5 indeholder: 

Viden om lige muligheder
af Allan Baumann.


Den rette omsorg til Nikolaj
Interview med Kirsten Elisa Petersen.


Daginstitutionen - de ligeværdiges læringsarena
Interview med Solveig Østrem.


De hvide er bare blevet brune
Interview med Jan Kampmann.


Vi vil lighed, men får opdelinger
Interview med Eva Gulløv.


Læs Børn&Unge forskning nr. 5 om lige muligheder:

B&UForskning5

Børn&Unge Forskning nr. 4 indeholder

b&uforskning_nr4

Styrk Fagligheden - Indefra
af Allan Baumann.

Går faglighed og uenighed hånd i hånd?
Interview med Merete Monrad og Morten Ejrnæs.

Pædagoger kan mere end de tror
Interview med Esther Nørregård-Nielsen.

Det er mig, der er vigtig
Interview med Frank Ebsen.

Hvordan synes du selv det går?
Interview med Lone Svinth.

Læs Børn&Unge forskning nr. 4 om at styrke fagligheden indefra:


Børn&Unge Forskning nummer 3 indeholder

Forskning med praksis - Praktisk forskning
af Allan Baumann.

Det pædagogiske eksperimentarium
Interview med Trine Pedersen og Hans-Henrik Grieger.

Når efteruddannelse ikke rykker
Interview med Ellen Silleborg.

Plads betyder muligheder
Interview med Inge Mette Kirkeby og Marie Martinussen.

Mit liv som pædagog
Interview med Peter Møller Pedersen og David Thore Gravesen.

Læs Børn&Unge forskning nr. 3 om praktisk forskning:

b&uforskning_nr3


Børn&Unge Forskning nr. 2 indeholder

Mere og mere dokumentation og evaluering
Af Allan Baumann.

Dokumentation og evaluering - mellem forvaltning og pædagogik
Af Peter Ø. Andersen, Katrin Hjort og Lene S. K. Schmidt.

Det pædagogiske alternativ til regnearket
Interview med Annegrethe Ahrenkiel.

Virksomhedsfilosofi indtager børnehaven
Interview med Frank Meier, Poul Poder og John B. Krejsler.

Mellem det kompetente barn og kollektivet
Interview med Tomas Ellegaard.

Læring er ikke skolificering
Interview med John Bennet.

Læs Børn&Unge forskning nr. 2 om dokumentation og evaluering:

b&Uforskning_nr2


Børn&Unge Forskning nr. 1 indeholder:

Forskning i pædagogisk arbejde - fordi der er viden bag
Af Allan Baumann.


Pædagoger skal forske med
Interview med Charlotte Højholt.


Pædagogernes undertrykte viden
Interview med Anja Stanek.


Pædagoger er patrioter
Interview med Maja Plum.


Leg og læring skal skabe lighed
Interview med Bente Jensen

Voxpop om BUPL’s forskningssatsning.

Forskningsoversigt over de 12 projekter som BUPL’s Forskningspulje har støttet.


Læs Børn&Unge forskning nr. 1 om forskning i pædagogisk arbejde:

 

Børnogunge Forskning


Læserundersøgelse af Børn&Unge Forskning

I foråret 2010 gennemførte BUPL en læserundersøgelse af forskningsindstikket Børn&Unge Forskning, fordi vi gerne ville vide, hvad du synes om Børn&Unge Forskning.

Hent artiklen "Læser pædagoger det her?" fra Børn&Unge Forskning nr. 8 her (pdf-fil)


Mangler du et nummer af Børn&Unge Forskning?
Bestil tidligere nummer af Børn&Unge Forskning hos BUPL på tlf. 3546 5105.

| Senest opdateret 20-09-2016 |