Sprogvejledere jubler: Aktive forældre styrker børnenes sprog

08/14/2017

Børnene udforsker elementerne og får samtidig sat masser af ord på, når sprogvejlederne i Aalborg holder sproggrupper.

Et projekt om sprogtilegnelse blandt tosprogede børnehavebørn med sproglige udfordringer har vist gode resultater i Aalborg, og en stor del af forklaringen er den aktive rolle, forældrene spiller.

Af Mikkel Prytz

Forældre til tosprogede børnehavebørn med sproglige udfordringer vil nok ikke deltage aktivt i deres børns sprogudvikling. Og man kan da slet ikke få dem til at løse hjemmeopgaver sammen med børnene.

Sådan var reaktionen fra mange, da Udviklingscenter for børn og unge i Aalborg Kommune fortalte om ideen til de nye sproggrupper.

»Men vi havde helt andre forventninger. Det handler om at få formidlet til forældrene, hvad de kan bidrage med, og hvad deres rolle er. Og vise dem, at man har en forventning om, at de kan gøre en forskel,« siger Mariann Høegh, sprogvejleder i Aalborg Kommune.

Niveau er hævet
Sproggrupperne, hvor en aktiv forældredeltagelse er et af nøgleordene, har da også vist sig at være en succes. Det bekræfter en gennemgang af sprogvurderinger for 57 børn, der har deltaget i Aalborg Kommunes sproggrupper, som Børn&Unge har fået indsigt i.

Børnene er blevet vurderet på fire forskellige parametre, de fire såkaldte sproglige dimensioner, før og efter indsatsen. Vurderingerne viser, at børnenes niveau er hævet over hele linjen – i gennemsnit mellem 11,4 og 26,1 procentpoint for hver sproglig dimension.

Et enkelt barn har endda rykket sig i sprogvurderingens samlede score fra 2,2 procent til 82 procent.

Vigtigt modersmål
I sproggruppen mødes en håndfuld børn hver uge i tre timer med kommunens sprogvejledere. Forløbet varer i 12 uger, og de forældre, der tager imod tilbuddet om sproggruppe til deres børn, siger samtidig ja til at støtte op om sprogindsatsen derhjemme.

På den måde er der fokus på barnets sproglige udvikling både i institutionen og i hjemmet, og det er afgørende for, at barnet for alvor kan rykke sig, fortæller Mariann Høegh.

»Det er utrolig vigtigt, at vi får forældrene med i det her samarbejde. De er en stor ressource i forhold til børnenes sprog, fordi de kan forklare dem tingene på deres eget modersmål. Det er der, forældrene har en rigtig stor kompetence, som vi kobler med det arbejde, vi og børnehavens personale laver,« siger hun.

Klar til skole
Et af de børn, der har deltaget i et fuldt forløb med sproggruppe, er femårige Nyan. Hendes mor, Avin Sabah, er irakisk kurder og kom til Danmark for knap otte år siden.

»Vi er nødt til at lære dansk. Vi bor her i Danmark, og vi har brug for at kunne sproget,« siger Avin Sabah, der er glad for, at datteren har været med i sproggruppen.

»Det har hjulpet hende rigtig meget. Hun starter i skole efter sommerferien, og nu taler hun godt nok dansk til at kunne klare sig godt,« fortæller hun.


Om sproggrupperne i Aalborg

Aalborg Kommunes sproggrupper er en indsats, der strækker sig over 12 uger. En gruppe på typisk 6 børn mødes hver uge med 2 sprogvejledere udefra i 3 timer. Her gennemfører gruppen et planlagt program, der indeholder sange og remser, bevægelse og aktiviteter, dialogisk læsning og samtaler om hverdagen. Sproggrupperne er tilrettelagt efter bestemte temaer om eksempelvis årstiderne eller elementerne.

Sproggrupperne er forankret i Sprog og Integration under Aalborg Kommunes Udviklingsafsnit for børn og unge. Det er den enkelte institution, der søger om støtte fra sprogvejlederne til børn, der ifølge de ministerielle sprogvurderinger har brug for en særlig indsats. Før sproggruppen starter, holder sprogvejlederne et opstartsmøde med institutionen.

Forældrene er en vigtig del af sproggrupperne. Derfor holder sprogvejlederne tre møder med børnenes forældre i løbet af de 12 uger: I begyndelsen, midtvejs og ved afslutningen. Hver uge får børnene en mappe med hjem, der indeholder øvelser og aktiviteter, som forældre og børn skal lave derhjemme for at støtte op om sprogarbejdet i institutionen.

For flere oplysninger: Kontakt sprogvejleder Tinna Andersen via tia-fb@aalborg.dk.


Vil du høre mere om den sproglige succes i Aalborg? Så lyt til Børn&Unge Podcast, der besøger Børnehaven Hans Egede, mens sproggruppen er i fuld gang.

| Senest opdateret 14-08-2017 |