BUPL til ny ekspertgruppe om arbejdsmiljø: Vi har brug for vejledende normeringer

07/05/2017

Dårlige normeringer presser pædagogernes arbejdsmiljø. »Vi opfordrer til, at man får skrevet vejledende normeringstal ind i arbejdsmiljøtilsynets vejledning, så man kan påtale, hvis der er for få voksne til for mange børn,« siger Mette Aagaard Larsen fra BUPL.

Det går den forkerte vej med arbejdsmiljøet, og derfor har regeringen nu nedsat en ekspertgruppe, der skal gentænke indsatsen. Pædagogernes store problem er dårlige normeringer, mener BUPL, der vil have vejledende normeringer med på dagsordenen.

Af Steffen Hagemann

Indsatsen for et bedre arbejdsmiljø har slået fejl og skal gentænkes. Derfor har regeringen nu nedsat et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats.

En undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har vist, at det går den forkerte vej med arbejdsmiljøet i Danmark. Siden 2012 er der 17 procent flere beskæftigede, der overbelastes psykisk, og 15 procent flere har overbelastninger af muskel og skelet.  

Troels Lund Poulsen: Indsatsen er slået fejl
Til at stå i spidsen for arbejdet, har beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) udpeget Pia Gjellerup, centerleder ved Center for Offentlig Innovation. Pia Gjellerup har været socialdemokratisk folketingsmedlem i 20 år indtil 2007 og kan også skrive forhenværende justits-, erhvervs- og finansminister på sit cv.

Alt er i spil, når ekspertudvalget går i gang, siger Troels Lund Poulsen ifølge en pressemeddelelse:

»Tallene viser, at arbejdsmiljøindsatsen har slået fejl, og det er derfor afgørende, at udvalget går fordomsfrit til værks og ser på indsatsen med nye øjne.«

BUPL: Giv os vejledende normeringer
Mette Aagaard Larsen, medlem af BUPL’s forretningsudvalg og politisk ansvarlig for arbejdsmiljø er enig i, at arbejdsmiljøindsatsen ikke er tilstrækkelig.

»Vi er glade for, at Troels Lund Poulsen sender et signal om, at han tager arbejdsmiljøet seriøst. Men vi er også en smule bekymrede for, om ekspertgruppen kan løse de problemer, der er i det offentlige. For mange af pædagogernes problemer handler om dårlig normering, og det må man ikke gribe ind overfor ifølge arbejdsmiljølovgivningen,« siger hun.

Derfor har hun et stort ønske til ekspertgruppens arbejde:

»Vi opfordrer til, at man får skrevet vejledende normeringstal ind i arbejdsmiljøtilsynets vejledning, så man kan påtale, hvis der er for få voksne til for mange børn,« siger hun. 

Vi kan ikke arbejde, til vi er 72 år
Mette Aagaard Larsen håber også, at ekspertgruppen sætter fokus på den stigende nedslidning, der også rammer mange pædagoger.

»De er nødt til at finde nogle holdbare løsninger på nedslidningen, for mange pædagoger kan ikke arbejde til de er 72 år, som arbejdsmarkedet ser ud i dag,« fastslår hun. 

Hun opfordrer også ekspertgruppen til at se på samarbejdet mellem tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og leder, den såkaldte TRIO-gruppe, og sikre uddannelse i arbejdsmiljø for de tre parter.


Udvalget består af:

Pia Gjellerup, centerleder ved Center for Offentlig Innovation (formand)

Lene Falgaard Eplov, forskningsoverlæge på Psykiatrisk Center København, Region Hovedstaden Psykiatri

Kåre Christensen, senior arbejdsmiljøchef i NCC 

Henrik Kolstad, professor, overlæge på Arbejdsmedicinsk Klinik

Per Tybjerg Aldrich, markeds- og projektchef hos NIRAS JOBLIFE

Fire repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter (LO, FTF, DA og KL)


Udvalget skal belyse og analysere følgende emner:

1) Arbejdsmiljøudfordringer. 

2) Virkemidler i arbejdsmiljøindsatsen. 

3) Arbejdsmiljøsystemets organisering. 

4) Regelforenkling- og efterlevelse. 

5) Incitamenterne i arbejdsmiljøsystemet. 

Læs mere her

| Senest opdateret 05-07-2017 |