Bliv pædagog

Pædagoguddannelsen er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse. Uddannelsen udbydes af professionshøjskolerne.

Pædagoguddannelsen består af både teoretiske og mere praktiske forløb og den veksler mellem perioder på uddannelsesstederne og tre praktikforløb.

Som pædagog kan du bl.a. arbejde i:

 • Vuggestuer og børnehaver
 • Fritidshjem og SFO
 • Fritids- og ungdomsklubber
 • Skoler
 • Institutioner for handikappede
 • Fængsler og sikrede afdelinger
 • Psykiatrien
 • Asylcentre
 • Kommuner og foreninger
 • Døgninstitutioner for børn og unge
 • Alkohol- og narkobehandlingsinstitutioner
 • Ældrecentre

Fokus på faglighed 
På pædagoguddannelsen kan du forbyde dig via dit linjefag i uddannelsen. I slutningen kan du specialisere dig yderligere.
Uddannelsen lægger vægt på de kreative fag, og du lærer at arbejde med motivation, engagement og kreativitet som udgangspunkt for pædagogiske processer. 

Teori og praktik
Uddannelsen veksler mellem studieperioder på uddannelsesstedet og praktikophold, der i alt varer et år og tre måneder. Under øvelsespraktikken i det første studieår, introduceres du til det pædagogiske arbejde. Under de to lønnede praktikker arbejder du med stigende grad af selvstændighed inden for forskellige områder af pædagogfaget.

Professionsbachelor
Når du afslutter pædagoguddannelsen, bliver du professionsbachelor. Det betyder, at du skal afslutte din uddannelse med at skrive et bachelorprojekt. Det giver dig forudsætninger for at tage en diplomuddannelse eller en anden videregående uddannelse på et universitet.
Læs om videreuddannelse

Merituddannelse
Du kan tage pædagoguddannelsen som merituddannelse, hvis du har erhvervserfaring med pædagogisk arbejde. Tjek med det enkelte uddannelsessted, hvilke regler der gælder.
Se alle uddannelsessteder 

Optagelse og adgangskrav
Læs mere om optagelse, adgangskrav og økonomi på UddannelsesGuiden.dk

| Senest opdateret 20-11-2013 |