Pressemeddelelse: Vores fritidstilbud udhules

Syv ud af ti pædagoger oplever kvalitetsforringelser i fritidstilbuddene efter skolereformen. Børnene skal sikres gode SFO’er og klubber, kræver BUPL-formand.

Onsdag den 19. november 2014

Fritidstilbuddene betaler prisen for, at børnenes skoledag efter folkeskolereformen er blevet længere. Det dokumenterer en ny undersøgelse blandt 1.605 BUPL-medlemmer med arbejde på skole- og fritidsområdet. 

Undersøgelsen er udført to måneder efter, at folkeskolereformen er trådt i kraft. 71 procent af pædagogerne svarer, at de som følge af reformen oplever kvalitetsforringelser i fritidstilbuddet. Kun to procent vurderer, at kvaliteten er blevet bedre. Det bekymrer BUPL-formand Henning Pedersen:

”Der er stor værdi i de pædagogiske fritidstilbud. Mange børn har glæde af et sted, hvor de kan være sammen med deres kammerater på mere frie betingelser end i skolen, og hvor pædagoger kan understøtte dem i anderledes og udviklende aktiviteter,” siger han.

Han kalder det ’alarmerende’, at reformen ser ud til at ramme fritidspædagogikken hårdt. 

”Det er stik imod intentionen i reformen. Børnene skal fortsat sikres et fritidstilbud af høj faglig kvalitet, og pædagogerne skal sikres arbejdsvilkår, hvor de har mulighed for at skabe den fornødne kvalitet,” siger Henning Pedersen.

I undersøgelsen beskriver pædagoger fritidstilbuddet som eksempelvis ’et discounttilbud’, ’et opbevaringssted’ eller ’en banegård, hvor folk haster ind og ud’. Og det fritidspædagogiske arbejde får prædikater som ’råpasning’ og ’brandslukning’. 

541 pædagoger har kommenteret på kvaliteten i fritidstilbuddene, og beskrivelserne tegner et næsten entydigt negativt billede af et fritidstilbud, som er indholdsmæssigt udhulet og fagligt forringet. Kommentarerne vidner samtidig om svære arbejdsbetingelser for SFO- og klubpædagoger.

Kvalitetsforringelserne handler især om den kortere tid, børnene har i fritidstilbuddene, om mangel på tid til fordybelse og nærvær, om ringe vilkår for forberedelse og sparring med kollegaer og om, at der er blevet færre ture og tilbud om aktiviteter i SFO’en. Normeringerne er også forringet, og mange pædagoger og ledere fortæller, at eftermiddagene i fritidstilbuddene ofte byder på ’fri leg’, fordi både børn og pædagoger er trætte efter en lang dag i den nye skole.

Hos organisationen Danske Skoleelever, der repræsenterer 700.000 skoleelever, ærgrer formand Miranda Dagsson sig over, at kvaliteten i fritidstilbuddene er blevet forringet efter reformen:

”At gå ned i klubben eller SFO’en i stedet for bare at gå hjem og se fjernsyn, er vigtigt for at være en del af fællesskabet og få noget ud af sin fritid. Derfor er det vigtigt, at kvaliteten af fritidstilbuddene ikke bliver dårligere, da det gør en stor forskel for mange elever - også i skoletiden”, siger Miranda Dagsson.

I BUPL-undersøgelsen skriver hver fjerde af de 1.038 pædagoger, som ser negative følger af reformen, at fritidstilbuddene er forringede og truede. I samme undersøgelse svarer over halvdelen af lederne af fritidstilbuddene, at de ser et fald i antallet af indskrevne børn. Mens flere også svarer, at pædagognormeringen er blevet ringere. Begge dele udtynder og truer fritidstilbuddene, advarer Henning Pedersen.

”Nogle forældre fravælger fritidstilbuddene, fordi børnenes skoledag er blevet længere, og de har enten ikke har brug for tilbuddet mere eller vil ikke betale den samme pris for mindre. Der, hvor kommunerne oven i købet forringer kvaliteten i tilbuddene ved at sænke pædagogandelen, risikerer man at forstærke udviklingen. Kommunerne kunne jo omvendt vælge at øge kvaliteten,” siger Henning Pedersen.

Han henviser til en Rambøll-undersøgelse fra 2013. Den viser, at skoleelever, som har haft en øget pædagogindsats i indskolingen, i højere grad kommer i gang med en ungdomsuddannelse, end de der ikke har. Effekten forstærkes, hvis eleven samtidig har gået i SFO eller på fritidshjem.

”Pædagoger gør en forskel, og det skal kommunerne blive bedre til at udnytte,” siger Henning Pedersen.

For yderligere oplysninger:

Miranda Dagsson, formand for Danske Skolelever, tlf.: 20 40 85 85

Michael Andersen, presseansvarlig i BUPL, tlf.: 23 44 53 83 

| Senest opdateret 01-07-2015 |