BUPL's nationale og internationale relationer

Se hvilke organisationer og sammenslutninger, BUPL er tilsluttet

Det er vedtaget, at BUPL er tilsluttet:

  • De internationale faglige sammenslutninger: EI, ETUCE og NLS. Det er organisationer, hvor BUPL deltager med henblik på at højne det pædagogiske fags status og egenart.  
  • Foreninger til fremme af internationalt samarbejde og solidaritet: International Børnesolidaritet, MS, IBIS, FN-Forbundet, Foreningen Norden, UNICEF, Sydafrikakontakt samt Friluftsrådet.  
  • Foreninger som er mødested for udveksling og debat om pædagogiske spørgsmål indenfor småbørns- og fritidsinstitutionsområdet: OMEP, ENSAC og Eduacators for Peace.

BUPL deltager i arbejdet i nedenstående foreninger: 

EI Education International (EI)
Faglig Internationale for pædagoger og lærere med tilsammen 25 millioner medlemmer.  


European Network on SchoolAge Care (ENSAC)
Netværk hvor der drøftes fritidsinstitutioner og pædagogik. 
European Trade Union Committee for Education (ETUCE)
(På dansk: Europæisk Faglig Samarbejdsorganisation for Undervisning (EFSU)).
Ca. 3,5 millioner medlemmer fra EU- og EØS-lande (Norge og Island). Deltager i den sociale dialog med EU-systemet.  

Foreningen Norden
Arbejder for fremme af samarbejdet mellem de nordiske lande.  

FN-Forbundet

Forening som støtter de idealer for internationalt samarbejde som FN står for.  

friluftrådet

Friluftsrådet

Forening med bred opbakning fra fagforeninger, politiske partier og forskellige andre parter som Spejderbevægelsen m.v.  

IBIS

Tidligere kendt som WUS (World University Service).
Står for udsendelse af u-landsfrivillige i lighed med Mellemfolkeligt Samvirke (MS).  

ibs

International Børnesolidaritet (IBS)
En selvstændig organisation, som bygger på et samarbejde mellem FOA´s pædagogiske sektor, SL og BUPL. Formålet er at gennemføre solidaritets- og bistandsprojekter til gavn for børn og unge i den fattige del af verden, samt at gennemføre solidaritets- og oplysningsaktiviteter i Danmark til støtte for denne gruppe børn

Mellemfolkeligt Samvirke (MS)
Arbejder med projekter i den 3. verden, etniske minoriteters forhold i Danmark, u-landsoplysning m.v.  

Nordiske Læreroganisationers Samråd (NLS)
600.000 pædagoger, lærere og gymnasielærere er medlemmer.
Et samarbejdsorgan for bl.a. BUPL, Danmarks Lærerforening (DLF), Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), Dansk Teknisk Lærerforbund (DTL) og Handelsskolernes Lærerforening (HL).  

Organisation Mondiale l'Education Prescolaire (OMEP)
International forening hver der diskuteres småbørnspædagogik.

Sydafrikakontakt
Varetager efter apartheidsystemets fald samarbejdet mellem Danmark of Sydafrika

Ulandsekretariatet

U-landssekretariatet

FTF-LO samarbejdsorgan for bistandsprojekter i den 3. verden.
BUPL gennemfører fra 2002 og de kommende år et fagligt projekt i Ghana. 

United Nations International Children Education Fund (UNICEF)

FN's organ vedr. børns opvækstvilkår.

DLI

Dansk Lærerorganisationer International


.  

.  

| Senest opdateret 11-01-2017 |