Arrangementer

Begræns listen geografisk:   Særligt for:

Planlæg din pension

04-10-17

Pædagogernes Pensionskasse – PBU - inviterer i efteråret 2017 medlemmerne til fyraftensmøder om pension og efterløn.

Fyraftensmøder om pension og efterløn - for medlemmer omkring 55 år

10-10-17

PBU afholder seniormøder for BUPL-medlemmer under temaet: Planlæg din pension. Møderne afvikles i efteråret 2017 rundt om i landet. På Fyn afvikles møderne i Odense den 10. oktober og i Svendborg den 25. oktober.

Pensionister i hovedstaden: Foredrag med Lillian Hjorth-Westh om Edith Piaf

17-10-17

Arrangementet er for pensionister og efterlønsmodtagere i hovedstaden.

Aktivitetskalender Seniorklubben september 2017 - februar 2018

21-10-17

Seniorklubbens bestyrelse har IGEN sammensat et fantastisk og alsidigt program for den kommende sæson. Der er teaterture, rejser, foredrag, udflugter, julefrokost og meget meget mere. Læs hele programmet og tilmeld dig det, du syntes er interessant, sjovt eller spændende.

Pensionister og seniorer - arrangementer 2017 - Århus og Østjylland

24-10-17

Arrangementer for seniorer og pensionister i BUPL Århus og BUPL Østjylland.

Temadag for arbejdsmiljørepræsentanter

24-10-17

Temadagen er for arbejdsmiljørepræsentanter i BUPL Nordsjælland og Storkøbenhavn. Målet med dagen er, at du som arbejdsmiljørepræsentant bliver mere afklaret på, hvordan du kan forvalte din rolle til gavn for arbejdspladsen og dine kolleger.

Temadag for arbejdsmiljørepræsentanter

24-10-17

BUPL Storkøbenhavn og BUPL Nordsjælland inviterer til temadag om jeres rolle og opgave som arbejdsmiljørepræsentanter, herunder dilemmaer og faldgruber.

Pensionistsektion Kolding: Udstilling på Würth

24-10-17

Kolding pensionistsektion inviterer til guidet rundvisning i udstilling med værker af Robert Jacobsen og andre på Würth.

Træf for arbejdsmiljørepræsentanter

24-10-17

BUPL Nordjylland inviterer arbejdsmiljørepræsentanter til træf, hvor emnet i år er "Pædagogisk arbejde og psykisk arbejdsmiljø hænger sammen".

Fyraftensmøde om pension

24-10-17

Er du pædagog og over 55 år? Så er det tid til at planlægge din pension. PBU afholder fyraftensmøder, hvor du kan få råd og vejledning om din muligheder.

Hold fast i din faglighed

24-10-17

Hvornår har du sidst brugt din pædagogiske faglighed på en meningsfuld måde? Med ph.d. Pernille Juhl fra RUC udforsker vi den pædagogiske faglighed og vores selvforståelse som pædagoger.

Kommunikation og konflikthåndtering

24-10-17

Rune Strøm vil denne aften holde et energifyldt og humoristisk foredrag om kommunikation og konflikthåndtering. Rune vil gennem et tydeligt billedsprog præsentere redskaber til at fremme en positiv og effektiv tilgang til kommunikation og konflikthåndtering i pædagogisk praksis.

Valgmøde om fritidsområdet

25-10-17

Fritidsområdet – børne- og ungdomskultur den 25. oktober kl. 18.30 – 20.30 i BUPL-huset, Kystvejen 17.

Mini-konference om akademiske pædagoger

25-10-17

Et stigende antal pædagoger afslutter en master- eller kandidatuddannelse. På denne konference kan du med fagfæller på tværs af landet være med til at drøfte, hvordan de akademiske kompetencer kommer i spil på dagligdagen i institutionen.

Landsdækkende konference for akademiske pædagoger

25-10-17

Der er efterhånden en del pædagoger, der har taget en master- eller kandidatuddannelse på universitetet. Netværket er dannet i Aarhus, men vil med dette initiativ invitere til en landsdækkende mini-konference.

Turn Around for ledige over 50 i Århus

25-10-17

+50 Turn Around er et intensivt tilbud for ledige over 50. BUPL-A har samlet den eksisterende viden og ekspertise, der kan hjælpe voksne lediges jobsøgning på vej, og har på den baggrund tilrettelagt et forløb over tre uger med opfølgning, der giver dig det bedst mulige afsæt til at komme videre i job. Næste hold er i Århus 25. oktober 2017.

Silkeborg: Fyraftensmøde, hvor du kan præge lokale politiske kandidater

25-10-17

Vil du klæde de lokale politiske kandidater på, så de kan gøre børne-, unge, skole- og fritidsområdet til deres politiske sag? - Så deltag i BUPL Østjyllands lokale fyraftensmøde, hvor også interesserede forældrerepræsentanter deltager. Det finder sted den 25. oktober, kl. 17-20 i Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg.

KV17: Caféaften på Solrød Bibliotek

25-10-17

Tillidsrepræsentanterne i Solrød inviterer forældre og lokalpolitikere til caféaften, hvor snakken kommer til at handle om udfordringer og glæder i insitutionerne.

Konference for akademiske pædagoger

25-10-17

Netværket for pædagoger med en akademisk overbygning inviterer til en landsdækkende konference med fokus på, hvordan man individuelt og kollektivt bedst får sat kompetencerne i spil. Der vil være oplæg fra både forskere og akademiske pædagoger, og god tid til diskussion.

Introdag for nyvalgte tillidsrepræsentanter i Nordsjælland

26-10-17

Kom til introdag og bliv klædt på til din nye rolle som tillidsrepræsentant, mød andre nyvalgte TR-kolleger, se fagforeningshuset og hils på valgte og ansatte i BUPL Nordsjælland.

Åben Jobcafe - Sydjylland

26-10-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Kolding - hver måned kl. 10-14. Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 26. januar, 23. februar, 30. marts, 27. april, 24. maj, 22. juni, 31. august, 28. september, 26. oktober, 30. november, 21. december. Der er ikke Åben Jobcafe i juli i Sydjylland.

Temadag om jobsøgning - kun i Nordjylland

26-10-17

BUPL’s jobteam og BUPL Nordjylland afholder temadag om jobsøgning. Temadagen er for ledige medlemmer, opsagte medlemmer og medlemmer, som har lyst til at prøve noget nyt.

Randers: Fyraftensmøde, hvor du kan præge lokale politiske kandidater

26-10-17

Vil du klæde de lokale politiske kandidater på, så de kan gøre børne-, unge, skole- og fritidsområdet til deres politiske sag? - Så deltag i BUPL Østjyllands lokale fyraftensmøde, hvor også interesserede forældrerepræsentanter deltager. Det finder sted den 26. oktober, kl. 17-20 i Randers Kulturhus, Stemannsgade 2, Randers.

Årsmøde i seniorklubben

26-10-17

Der afholdes årsmøde i Seniorklubben BUPL Midtsjælland d. 26. oktober.

Konference: Hvad skal vi med skolen (Aarhus)

26-10-17

Skal skolen være dannende, legende og samtidig det sted, hvor vi styrker fællesskab, forskellighed, medborgerskab og kreativitet? Hvad skal vi med skolen - nu og i fremtiden?

Reception - Claus Jensen

26-10-17

Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 15.30.

Torsdagscafé: Er den nye læreplan til for børnene - eller et værktøj for pædagogerne?

26-10-17

Vi byder på caféaften om arbejdet med den nye styrkede pædagogiske læreplan. Kom og hør uddannelseschef i UCC, Anne Kjær Olsen, som har deltaget i Mastergruppen for den styrkede pædagogiske læreplan. Hun vil bl.a. komme ind på spørgsmålet om den nye læreplan er til for børnene - eller et værktøj for pædagogerne.

Børnene har brug for din stemme

26-10-17

Standupkomikeren Mette Frobenius tager forældre, pædagoger og politikere under kærlig behandling, når hun varmer op til debat om børneområdets fremtid i Vordingborg Kommune. Kom og vær med til en spændende debat, politiske løfter og en god latter.

Gratis coachingsamtaler for tillidsrepræsentanter i Nordsjælland

27-10-17

BUPL Nordsjælland tilbyder tre gratis coaching samtaler for tillidsrepræsentanter

Gratis i biografen med BUPL Århus

29-10-17

Århus: Kom gratis i bio som medlem af BUPL Århus tre gange i 2017.

Frustrationsrobusthedskompetence

30-10-17

Helle Kjærgård vil denne dag sætte fokus på, hvordan børn lærer at regulere sig selv følelsesmæssigt og kognitivt. Hun vil tage afsæt i sin faglige overbevisning og erfaring med, at alle børn kan lære og udvikle sig, men at nogle børn har brug for noget særligt.

Åben Jobcafe - Hovedstaden

30-10-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i København kl. 10-14 følgende dage i hver måned dog ikke juli. Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 30. januar, 27. februar, 27. marts, 24. april, 29. maj, 26. juni, 28. august, 25. september, 30. oktober, 27. november, 18. december

Jobsøgning for studerende på UCC

30-10-17

Jobsøgning for pædagogstuderende på UCC, København med start 30/10-17: Det tager 3½ år at blive pædagog - brug et par eftermiddage på at lære at trylle uddannelsen om til et drømmejob. Få et lynkursus i jobsøgning hos BUPL-A og SL-A. Tilmelding senest 17. oktober.

KV17: Møde med politikere i Kalundborg om tidlig indsats

30-10-17

FOA, BUPL og Kalundborg Lærerkreds inviterer politikere og borgere i Kalundborg kommune til debat om tidlig indsats.

Kursus for TR/OTR/næstformand i MED

30-10-17

Formålet med kurset er at øge områdetillidsrepræsentanternes kompetencer inden for projektledelse, ledelsesstil og forandringer samt kommunikation. Kurset er for OTR, TR på flere matrikler samt næstformænd i de lokale MED-udvalg i BUPL Midtsjællands kommuner.

TR-møder i Århus

31-10-17

TR-møder den 31. oktober, 1. og 2. november.

Pædagogisk temadag i Nordsjælland: Børn med kunst på hjernen

31-10-17

Få helt dugfriske erfaringer fra KULT-projektet, der er Danmarks største udviklingsprojekt med det formål at sætte fokus på kunst og kultur i daginstitutionerne.

TR-grunduddannelsen i BUPL Østjylland

31-10-17

BUPL Østjylland afholder løbende en grunduddannelse for tillidsrepræsentanter, der er medlem af BUPL. Den er for alle tillidsrepræsentanter, som ikke tidligere har deltaget i et grundkursus

Møde for pædagogstuderende -
Campus Nordsjælland, Hillerød

31-10-17

Mød op og hør om bl.a. jobsøgning, a-kasse og dagpenge.

Odder: Fyraftensmøde, hvor du kan præge lokale politiske kandidater

31-10-17

Vil du klæde de lokale politiske kandidater på, så de kan gøre børne-, unge, skole- og fritidsområdet til deres politiske sag? - Så deltag i BUPL Østjyllands lokale fyraftensmøde, hvor også interesserede forældrerepræsentanter deltager. Det finder sted den 31. oktober, kl. 17-20 i Pakhuset, Banegårdsgade 5, Odder.

TR-uddannelsesdage november 2017 i BUPL Nordsjælland

01-11-17

TR-uddannelsesdage er et læringstilbud og kompetenceudvikling for dig som er tillidsrepræsentant i BUPL Nordsjælland.

Åben Jobcafe - Sydøst

01-11-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Vordingborg kl. 10-14 følgende dage hver måned, dog ikke i juli: Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 4. januar, 1. februar, 1. marts, 5. april, 3. maj, 7. juni, 2. august, 6. september, 4. oktober, 1. november, 4. december.

Velkomstmøde for nyvalgte BUPL-AMR´ere på Fyn

01-11-17

På mødet vil vi orientere om bl.a. Forventninger og udfordringer, BUPL som samarbejdspartner og vejleder, AMR vilkår, Arbejdsmiljøarbejdet, Vidensøgning og Personlig handleplan

KV17: Valgmøde om fremtidens folkeskole i Odsherred Kommune

01-11-17

Skolebestyrelserne, BUPL, FOA samt DLF er gået sammen om at arrangere et offentligt valgmøde om Fremtidens Folkeskole i Odsherred Kommune.

Pensionistsektionen: Kulturel eftermiddag i Vejle

01-11-17

Kom og få en hyggelig eftermiddag i selskab med The Blackbirds.

Netværk for stressramte (onsdagshold)

01-11-17

Stressramte pædagoger mødes hver 3. uge for at udveksle erfaringer. Gruppen er åben, og er du selv blevet stressramt, så tilmeld dig vores næste netværksmøde.

Favrskov: Fyraftensmøde, hvor du kan præge lokale politiske kandidater

01-11-17

Vil du klæde de lokale politiske kandidater på, så de kan gøre børne-, unge, skole- og fritidsområdet til deres politiske sag? - Så deltag i BUPL Østjyllands lokale fyraftensmøde, hvor også interesserede forældrerepræsentanter deltager. Det finder sted den 1. november, kl. 17-20, Hadsten Idræts- og kulturhus Sløjfen, Favrskov.

KV17: Dialogmøde med politikere i Roskilde Kommune

01-11-17

FOLA, Roskilde Forældreorganisation og BUPL Midtsjælland inviterer til dialogmøde med politikerne i Roskilde Kommune om udvikling af børne- og ungeområdet.

BUPL-værksted om pædagogik og etik hos BUPL Sydjylland

01-11-17

Vi skærper blikket på etikken i pædagogikken.Kom til BUPL's værksted om pædagogik og etik.

Dialogmøde i Holstebro

01-11-17

Kom i dialog med byrådskandidaterne, når BUPL MidtVestjylland inviterer alle medlemmer, der arbejder i Holstebro kommune, til dialogmøde onsdag den 1. november 2017.

Møde for pædagogstuderende -
VIA UC Pædagoguddannelsen Ikast

02-11-17

Mød op og hør om bl.a. jobsøgning, a-kasse og dagpenge.

PFF-TR kursus

02-11-17

Årets TR-kursus på PFF-området vil blive afviklet som et forhandlerkursus. Søren Viemose vil være underviser og facilitator på kurset.

Åben Jobcafe - Fyn

02-11-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Odense kl. 10-14 følgende dage hver måned dog ikke juli: Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 5. januar, 2. februar, 2. marts, 6. april, 4. maj, 1. juni, 3. august, 7. september, 5. oktober, 2. november og 7. december

Norddjurs: Fyraftensmøde, hvor du kan præge lokale politiske kandidater

02-11-17

Vil du klæde de lokale politiske kandidater på, så de kan gøre børne-, unge, skole- og fritidsområdet til deres politiske sag? - Så deltag i BUPL Østjyllands lokale fyraftensmøde, hvor også interesserede forældrerepræsentanter deltager. Det finder sted den 2. november, kl. 17-20 i Pavillionen, Kærvej 11, Grenå.

Pensionistsektionen holder generalforsamling

02-11-17

Pensionistsektionen i BUPL Sydøst afholder generalforsamling Torsdag d. 2. november 2017, kl. 12-16. Sted: Kirketorvet 11, 4760 Vordingborg

Æstetisk praksis og børn

02-11-17

NORDJYLLAND: Børns æstetisk - sanselige erfaringer er grundlaget for al anden læring, det være sig sprog, sociale omgangsformer og ikke mindst forståelsen af sig selv. Alice Kjær vil med udgangspunkt i eksempler fra pædagogers hverdag relatere arbejdet med netop den æstetiske praksis til didaktik og dannelse i de seks reviderede læreplanstemaer i dagtilbud

Ledercafe: Globalt medborgerskab som pædagogisk ideal

02-11-17

Vær med når en af landets mest efterspurgte foredragsholdere inden for organisationer og ledelse holder foredrag. Navnet er Steen Hildebrandt, og Steen vil bl.a. diskutere, hvordan denenkelte leder kan forholde sig til globale mål og medvirke til at gøre et globalt medborgerskab til en værdig og vigtig opgave for danske daginstitutioner og skoler

Netværksforløb for nye ledere i Aarhus

02-11-17

BUPL Århus tilbyder netværksforløb for nye ledere, onsdag den 27. september, tirsdag den 10. oktober, torsdag den 2. november, onsdag den 22. november.

Temamøde for ledere: Kultivering og ledelse af pædagogers faglighed

03-11-17

Ledere, der er medlem af BUPL Østjylland eller BUPL Århus inviteres til et temamøde Line Togsverd, der har stået i spidsen for forskningsprojektet "Viden i Spil" i fem aarhusianske daginstitutioner. Her vil hun delagtiggøre deltagerne i hovedpointerne fra projektet i forhold til hele 0-18 års området med henblik på, hvordan pædagogisk faglighed kan kultiveres og ledes.

Åben Jobcafe - Nordjylland

06-11-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Aalborg - hver måned kl. 10-14. Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 2. januar 2017, 6. februar 2017, 6. marts 2017, 3. april 2017, 2. maj 2017, 6. juni 2017, 7. august 2017, 4. september 2017, 2. oktober 2017, 6. november 2017 og 4. december 2017. Der er ingen Åben Jobcafe i juli.

Åben Jobcafe - MidtVestjylland

06-11-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Holstebro - hver måned kl. 10-14. Mød andre pædagoger,, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 2. januar 2017, 6. februar 2017, 6. marts 2017, 3. april 2017, 4. maj 2017, 8. juni 2017, 7. august 2017, 4. september 2017, 2. oktober 2017, 6. november 2017 og 4. december 2017. Der er ingen Åben Jobcafe i juli.

Åben Jobcafe - Nordsjælland

06-11-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Hillerød kl. 10-14 følgende dage (ikke juli): Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 9. januar 2017, 7. februar 2017, 8. marts 2017, 4. april 2017, 4. maj 2017, 7. juni 2017, 1. august, 4. september, 2. oktober, 6. november, 5. december

Syddjurs: Fyraftensmøde, hvor du kan præge lokale politikske kandidater

06-11-17

Vil du klæde de lokale politiske kandidater på, så de kan gøre børne-, unge, skole- og fritidsområdet til deres politiske sag? - Så deltag i BUPL Østjyllands lokale fyraftensmøde, hvor også interesserede forældrerepræsentanter deltager. Det finder sted den 6. november, kl. 17-20 i Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej 9b, Rønde.

Netværksmøde for arbejdsmiljørepræsentanter i Aarhus

07-11-17

Netværksmøde for Dagtilbud Grenåvej Øst & Vest tirsdag den 7. november kl. 9-12 i BUPL-huset, Kystvejen 19.

Bliv skarp til jobsamtalen - Nordsjælland

07-11-17

Få inspiration til at blive skarp på, hvordan du præsenterer dig selv, og det du kan, til jobsamtalen. A-kassen hjælper dig frem mod din pædagogfaglige elevatortale hos BUPL Nordsjælland, Østergade 4A, Hillerød.

Pensionistsektionen:
Kulturel eftermiddag i København

07-11-17

Kom og få en hyggelig eftermiddag i selskab med The Blackbirds.

KV17: Vælgermøde i Slagelse Kommune

07-11-17

Fællestillidsrepræsentanterne i Slagelse Kommune afholder vælgermøde d. 7. november.

BUPL-værksted om pædagogik og etik hos BUPL Storkøbenhavn

07-11-17

Vi skærper blikket på etikken i pædagogikken. Kom til BUPL's værksted om pædagogik og etik.

Danmark for Velfærd - Markering af Velfærdens dag 7. november 2017 i København

07-11-17

Danmark for Velfærd, som BUPL er med i, markerer krav om bedre velfærd i Danmark ved Thorvaldsens Museum/Christiansborg 7. november 2017 kl 16:30 - 18:00.

Demonstration på Velfærdens dag

07-11-17

BUPL Hovedstaden deltager i demonstrationen på Velfærdens dag. Kom og vær med til at sige: STOP de systematiske besparelser, der undergraver vores fælles velfærd!

Møde for pædagogstuderende -
VIA Pædagoguddannelsen i Randers

08-11-17

Mød op og hør om bl.a. jobsøgning, a-kasse og dagpenge.

Pædagogisk temadag i Nordsjælland: Samskabende pædagogik - nye deltagelsesmuligheder for børn og unge

08-11-17

Få redskaber til samskabende pædagogiske processer med børn og unge på kanten af de etablerede fællesskaber i skole og fritidsinstitution.

Skanderborg: Fyraftensmøde, hvor du kan præge lokale politikske kandidater

08-11-17

Vil du klæde de lokale politiske kandidater på, så de kan gøre børne-, unge, skole- og fritidsområdet til deres politiske sag? - Så deltag i BUPL Østjyllands lokale fyraftensmøde, hvor også interesserede forældrerepræsentanter deltager. Det finder sted den 8. november, kl. 17-20 i Skanderborg Kulturhus, Parkvej 10, Skanderborg.

Supervisionsforum for pædagoger

08-11-17

BUPL Østjyllands supervisionsforum vil fremme din faglighed og kvalitet i arbejdet ved at udvikle samspillet mellem din faglighed og personlighed samt give dig mulighed for refleksion og fordybelse over din praksis.

Planlæg din pension

08-11-17

Pædagogernes Pensionskasse – PBU - inviterer medlemmer i BUPL Storkøbenhavn til fyraftensmøder om alder, pension og efterløn.

Børnene har brug for din stemme

08-11-17

Standupkomikeren Mette Frobenius tager forældre, pædagoger og politikere under kærlig behandling, når hun varmer op til debat om børneområdets fremtid i Faxe Kommune. Kom og vær med, til en spændende debat, politiske løfter og en god latter.

Hedensted: Fyraftensmøde, hvor du kan præge lokale politiske kandidater

09-11-17

Vil du klæde de lokale politiske kandidater på, så de kan gøre børne-, unge, skole- og fritidsområdet til deres politiske sag? - Så deltag i BUPL Østjyllands lokale fyraftensmøde, hvor også interesserede forældrerepræsentanter deltager. Det finder sted den 9. november, kl. 17-20 i Spisegaarden, Ny Skolegade 11, Løsning.

KV17: Caféaften i Sorø

09-11-17

Politikere, forældre og pædagoger samles for at få en større indsigt i hverdagen for børn og pædagoger i Sorø Kommunes institutioner.

Kom til paneldebat med spidskandidater til borgerrepræsentationen i København

09-11-17

Som optakt til kommunalvalget inviterer BUPL Hovedstaden, KFO og LFS til paneldebat med spidskandidater til borgerrepræsentationen i København. Kom og vær med i debatten om hverdagen for vores børn og unge.

TR Modul-kursus uge 46

13-11-17

TR-kursus hele ugen den 13. - 17. november

Åben Jobcafe - Midtsjælland

13-11-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen. Møde andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. Anden mandag i måneden Kl. 10-14. Aktuelle datoer i 2017: 9. januar, 13. februar, 13. marts, 10. april, 8. maj, 12. juni, 14. august, 11. september, 9. oktober, 13. november og 11. december. Juli er undtaget

Horsens: Fyraftensmøde, hvor du kan præge lokale politiske kandidater

13-11-17

Vil du klæde de lokale politiske kandidater på, så de kan gøre børne-, unge, skole- og fritidsområdet til deres politiske sag? - Så deltag i BUPL Østjyllands lokale fyraftensmøde, hvor også interesserede forældrerepræsentanter deltager. Det finder sted den 13. november, kl. 17-20 i Håndværkerforeningen, Allegade 16A, Horsens.

Mere arbejdsglæde: Hvad kan du selv gøre?

13-11-17

Hvornår har du sidst givet dit arbejdsmiljø et servicetjek? Og hvilken rolle kan du selv spille for at skabe et bedre arbejdsmiljø? Det er et par af de spørgsmål, der reflekteres over ved dette fyraftensmøde.

Støt børns grundmotoriske udvikling - og slip legen fri

13-11-17

Mads Brodersen vil denne aften rette fokus på barnets naturlige grundmotoriske udvikling, samt hvilke forudsætninger vi skaber for denne udvikling. Han vil stille skarpt på, hvad der understøtter og bremser udviklingen.

TR Specialnetværk i Nordsjælland

16-11-17

Netværket for specialområdet er målrettet tillidsrepræsentanter på specialskoler og i specialbørnehaver i Nordsjælland.

Pædagoger i skolens overbygning

16-11-17

Fyraftensmødet er tilrettelagt af pædagogerne i UMA (Unge med angst) som er et kommunalt skoletilbud i Odense Kommune. Skolen har haft projektstatus i tre år og er pr. august 2017 blevet et fast skoletilbud (7.-9. kl.) under Sct. Hans skole i Odense.

Møde for pædagogstuderende - Campus Carlsberg

17-11-17

Mød op og hør om bl.a. jobsøgning, a-kasse og dagpenge.

Professionsdag 2017

18-11-17

BUPL Nordjylland inviterer alle medlemmer til Professionsdag 2017, hvor du blandt andet kan høre Carsten Pedersen og Christian Aabro samt deltage i en workshop. Der er fokus på den pædagogiske profession.

Møde for pædagogstuderende -
VIA Pædagoguddannelsen i Grenå

20-11-17

Mød op og hør om blandt andet jobsøgning, a-kasse og dagpenge.

Randers-ledere: Valg af leder-TR og møde med ny landsformand for BUPL's lederforening

20-11-17

Er du ansat på lederoverenskomsten på daginstitutionsområdet i Randers Kommune? Så er du inviteret til et møde, hvor du kan være med til at vælge en ledertillidsrepræsentant på dagtilbudsområdet. Herudover kan du møde møde din lokale lederforening, den nye landsformand for BUPL's lederforeningsformand og ikke mindst drøfte, hvad du og dine lederkollegaer kan bruge lederforeningen til.

BUPL-værksted om pædagogik og etik hos BUPL Århus

20-11-17

Vi skærper blikket på etikken i pædagogikken. Kom til BUPL's værksted om pædagogik og etik.

Møde for pædagogstuderende -
VIA Pædagoguddannelsen i Horsens

21-11-17

Mød op og hør om bl.a. jobsøgning, a-kasse og dagpenge.

BUPL Hovedstaden Arbejdsmiljøtræf: Tillid, kontrol, kerneopgave

21-11-17

Arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere inviteres til arbejdsmiljøtræf om tillid, styring og ledelse. Mød Tine Øllgaard Bentzen, som har forsket i tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer.

Møde for pædagogstuderende -
UC Sjælland i Roskilde

21-11-17

Mød op og hør om bl.a. jobsøgning, a-kasse og dagpenge.

Julefrokost for efterlønner og pensionister i BUPL Ballerup

22-11-17

Kom til julefrokost og jul i den gamle præstegård.

For seniorer: Julefest på Tisvilde Højskole

22-11-17

Igen i år holder vi julefrokost på Tisvilde Højskole, hvor vi får en dejlig buffet.

Julefrokost i Seniorklubben d. 22. november

22-11-17

Er du pensionist eller efterlønner og medlem af BUPL Midtsjællands seniorklub inviteres du til julefrokost i fagforeningshuset i Slagelse.

Netværk for stressramte (onsdagshold)

22-11-17

Stressramte pædagoger mødes hver 3. uge for at udveksle erfaringer. Gruppen er åben, og er du selv blevet stressramt, så tilmeld dig vores næste netværksmøde.

Din ytringsfrihed på arbejdspladsen

23-11-17

Ytringsfriheden på arbejdspladsen har vanskelige kår i disse år. Så kom og hør med, når advokat i FTF Helle Hjorth Bentz svare på, hvad rammerne er for ytringsfrihed på en arbejdsplads.

Temadag: Trivsel, kommunikation & konflikthåndtering

23-11-17

BUPL-medlemmer på PFF-overenskomst, der arbejder indenfor det forebyggende og dagbehandlende område og familiebehandling, inviteres til en temadag med Lars Mogensen. Han vil blandt andet give dig en indsigt i, hvorfor du reagerer, som du gør, i en konfliktsituation.

Torsdagscafé: Pædagogiske rutiner

23-11-17

Kom til torsdagscafé sammen med dine kollegaer og hør forsker og chefkonsulent Søren Laibach Smidt fra UCC sætte fokus på hverdagens rutiner, når man arbejder som pædagog.

#StoltPædagog 17

23-11-17

Hvordan skaber vi arbejdsglæde, og hvad gør vi, når glæden ved arbejdet smuldrer. Det er temaet for 2017-udgaven af #StoltPædagog, som løber af stabelen den 23. november. Møde Tommy Krabbe og Sanne Søndergaard og masser af gode kolleger, musik og lækker mad.

AMR's rolle i forhold til arbejdsmiljøet på arbejdspladsen

27-11-17

Den årlige AMR-dag for arbejdsmiljørepræsentanter, der er medlem af BUPL Midtsjælland: Kom og bliv skarp på din særlige rolle som arbejdsmiljørepræsentant i MED-systemet - indtag din plads!

Specialpædagogiske konferencer

28-11-17

Årets specialpædagogiske konferencer er bygget op om temaet gode og onde handlinger i det pædagogiske arbejde. Dorte Birkemose har skrevet bogen ”Når gode mennesker handler ondt”, hvor hun bryder et tabu og italesætter at ondskab findes i omsorgsarbejdet; også hos pædagoger.

Konference i Aarhus og Østjylland: Trivsel mellem arbejdsliv, børneliv og pædagogik

29-11-17

På denne konference er der fokus på ar børns og voksnes trivsel fletter sig sammen i hverdagen i daginstitutionen.

Netværksmøde for ledige

30-11-17

Ledige BUPL-medlemmer inviteres til et netværksmøde for ledige, hvor de kan møde andre ledige samt repræsententer fra både BUPL-A og BUPL Østjylland.

BUPL-værksted om pædagogik og etik hos BUPL Nordjylland

30-11-17

Vi skærper blikket på etikken i pædagogikken. Kom til BUPL's værksted om pædagogik og etik.

Lederens eget psykiske arbejdsmiljø

01-12-17

Tag med på BUPL Østjyllands to-dages kursus i december 2017 og få redskaber til at håndtere stress i din hverdag som leder

Møde for pædagogstuderende -
UC Sjælland Pædagoguddannelsen Vordingborg

04-12-17

Hør bl.a. om jobsøgning a-kasse og dagpenge.

Møde for pædagogstuderende -
VIA Pædagoguddannelsen i Aarhus (1)

04-12-17

Mød op og hør om bl.a. jobsøgning, a-kasse og dagpenge.

Pensionister i hovedstaden: Julefrokost

04-12-17

Arrangementet er for pensionister og efterlønsmodtagere i hovedstaden.

Møde for pædagogstuderende -
VIA Pædagoguddannelsen i Aarhus (2)

05-12-17

Mød op og hør om bl.a. jobsøgning, a-kasse og dagpenge.

Pædagogisk temadag i Nordsjælland: Digitaliseringens betydning i samspillet mellem børn og voksne

05-12-17

Få indblik i digitaliseringens påvirkning af samspillet mellem børn og voksne og betydningen for barnets udvikling.

Konference i Aarhus og Østjylland: Vuggestueliv

05-12-17

På denne konference er der fokus på de små udsatte børn og de pædagogiske indsatser, samt på hvor væsentligt det er for børnene at være omgivet af opmærksomme voksne.

Pensionistsektion: Julefrokost

06-12-17

Pensionistsektionen i BUPL MidtVestjylland inviterer medlemmer til den årlige julefrokost.

Julefrokost for pensionister

06-12-17

Pensionistsektionen arrangerer julefrokost for pensionister i BUPL Sydøst, onsdag d. 6. december 12 -16, Hotel Kirstine, Købmagergade 20, 4700 Næstved

Netværk for stressramte (onsdagshold)

13-12-17

Stressramte pædagoger mødes hver 3. uge for at udveksle erfaringer. Gruppen er åben, og er du selv blevet stressramt, så tilmeld dig vores næste netværksmøde.

Møde for pædagogstuderende - UC Sjælland i Nykøbing Falster

14-12-17

Mød op og hør om bl.a. jobsøgning, a-kasse og dagpenge.

BUPL-værksted om pædagogik og etik hos BUPL Fyn

14-12-17

Vi skærper blikket på etikken i pædagogikken. Kom til BUPL's værksted om pædagogik og etik.

Ledelseskonference 2018 i BUPL Nordsjælland

11-01-18

Under temaet 'Ledelse i balance' sætter BUPL Nordsjællands Ledelseskonference 2018 spot på balancen mellem passion og ambition i ledelse og styring, og hvordan vi skaber rum til både ledelsesfagligheden og den faglige ledelse.

Ledelseskonference 2018

11-01-18

Under temaet 'Ledelse i balance' sætter BUPL Nordsjællands Ledelseskonference 2018 spot på balancen mellem passion og ambition i ledelse og styring, og hvordan vi skaber rum til både ledelsesfagligheden og den faglige ledelse.

Netværksmøde for områdetillidsrepræsentanter

18-01-18

Kom til netværksmøde og bliv klogere på at være TR for flere matrikler

TR-grunduddannelse Hold A 2018

30-01-18

Grunduddannelse for nye tillidsrepræsentanter i BUPL Midtsjælland.

TR-kursus: Introkursus for tillidsrepræsentanter forår 2018

31-01-18

Er du nyvalgt tillidsrepræsentant? Så kom på BUPL Storkøbenhavns introduktionskursus for nyvalgte tillidsrepræsentanter og lære mere om, hvad det ansvar indebærer og udveksl erfaring med andre

Kursus: Fagpolitisk ledelse – strategisk ledelse og analyse!

06-02-18

Du er fællestillidsrepræsentant, faglig sekretær eller ansat i BUPL og har brug for analyseredskaber og viden om strategisk ledelse i dit daglige hverv.

Netværk for pædagoger vedr. børn/unge med særlige behov (Aarhus)

07-02-18

Fire gange om året mødes medlemmer i ’Netværk for pædagoger vedr. børn/unge med særlige behov’. Gruppen består pt. af ca. 25 medlemmer og du er meget velkommen til at være med.

BUPL Hovedstaden: MEDskabelse i forandringsprocesser - AMR som medskaber

08-02-18

1 dages kursus i forandringer, forandringsprocesser og samarbejde for arbejdsmiljørepræsentanter.

TR-kursus: Den professionelle bisidder

22-02-18

Kom til heldagskursus i Balleruphuset og bliv klogere på, hvordan du som TR kan agere professionel bisidder for dine kolleger

TR-kursus: Tilrettelæggelse af arbejdstiden på SFO-området

06-03-18

Kom på heldagskursus i Balleruphuset og bliv klogere på, hvordan du som tillidsrepræsentant kan være med til at tilrettelægge arbejdstiden

TR-kursus: Skab indflydelse i hverdagen

12-04-18

Kom på TR-kursus og bliv bedre rustet til at inddrage dine kolleger i forandringsprocesser og forhandlinger med ledelsen

Netværksmøde for områdetillidsrepræsentanter

18-04-18

Kom til netværksmøde og bliv klogere på at være TR for flere matrikler

Netværksmøde for områdetillidsrepræsentanter

06-09-18

Kom til netværksmøde og bliv klogere på at være TR for flere matrikler

BUPL Hovedstaden: Arbejdsmiljøværksted 13. september 2018 - TRIO'en som MEDskaber

13-09-18

Formålet med kurset er, at TRIO'en bliver MEDskabende om et sundere arbejdsmiljø.

TR-introkursus for nyvalgte efterår 2018

26-09-18

Er du nyvalgt tillidsrepræsentant? Så kom på BUPL Storkøbenhavns introduktionskursus for nyvalgte tillidsrepræsentanter og lær mere om, hvad det ansvar indebærer og udveksl erfaringer med andre

TR-kursus: Skab frugtbare samarbejdsrelationer med ledelsen

25-10-18

Kom på TR-kursus og bliv bedre rustet til at samarbejde med din lokale ledelse

TR-kursus: Skab indflydelse i MED

27-11-18

Kom på TR-kursus og bliv bedre rustet til at strukturere og udvikle MED-arbejdet