Hver 5. leder: Bestyrelsen spiller ingen aktiv rolle

06/23/2017

Under halvdelen af dagtilbudslederne mener, at forældrebestyrelserne spiller en aktiv rolle i deres samarbejde med forældrene. Overraskende og skuffende, siger Danmarks Evalueringsinstituts chef for området.

Af Ulla Bechsgaard

Kun 35 procent af de ledere, der har deltaget i undersøgelsen ’Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner’, er helt enige i, at forældrebestyrelsen spiller en aktiv rolle i deres samarbejde med forældrene. 43 procent er overvejende enige, mens 21 procent er uenige eller helt uenige i, at forældrebestyrelserne spiller en aktiv rolle. Det viser en undersøgelse, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført, af samarbejdet mellem forældre og daginstitutioner.

»Der er plads til forbedring,« siger chefen for området for dagtilbud hos EVA, Signe Bohm, som blev overrasket, da hun så tallene. »Jeg havde forventet, at stort set alle ledere ville være helt enige i, at forældrebestyrelsen spiller en aktiv rolle i samarbejdet mellem institution og forældre. I stedet er det kun lidt over en tredjedel, som tillægger bestyrelsen en væsentlig rolle, mens en femtedel slet ikke tillægger forældrebestyrelsen en rolle. Det er et slående resultat,« siger Signe Bohm.

»Når vi sammenligner med forældrenes svar på samme spørgsmål, så er det færre, som slet ikke tillægger forældrebestyrelsen nogen rolle. Der er altså ikke sammenfald mellem ledernes og forældres oplevelse,« forklarer områdechefen, som forudser, at der fremover vil blive lagt vægt på at forbedre forældrebestyrelsens rolle – ikke mindst fordi regeringens nye udspil om dagtilbud specifikt nævner forældreinddragelse som et vigtigt punkt.

Svært at involvere
Eva Munck, formand for BUPL’s Lederforening, siger i en kommentar til undersøgelsen, at der geografisk er stor forskel på forældreengagementet og på ledernes forventninger til forældrenes engagement i bestyrelserne. »Jeg ved fra min egen praksis, at det kan være rigtig svært at involvere forældrene. Så længe det går godt, og der ikke sker noget særligt, så længe der er styr på den pædagogiske praksis og det personale, der skal være, så er mange forældre ikke så opmærksomme på forældrebestyrelsesarbejdet,« siger hun.

»Men kommer der nedskæringer eller strukturændringer, er det en anden sag. Både ledere og forældre vil gerne prioritere forældrebestyrelserne. Forældrene er vigtige samarbejdspartnere og en styrke for vores institutioner, også når det går godt. Det skal vi ledere huske,« siger Eva Munck.

Om undersøgelsen
Undersøgelsen ’Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner’ fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) bygger på svar fra 751 forældre og 447 ledere. Den er fulgt op af en kvalitativ undersøgelse.

| Senest opdateret 23-06-2017 |