De danske udfordringer vedr. ligeløn

I den danske ligelønslov står der, at der skal være ligeløn for samme arbejde og for arbejde, der har samme værdi. Loven giver dog ikke mange pejlemærker for, hvad der menes med ”arbejde af samme værdi.”

I praksis er der idag stort set ligeløn for samme arbejde: En mandlig og en kvindelige pædagog får det samme i løn, hvis de laver det samme. Gør de ikke det, er der oftest tale om en fejl, som arbejdsgiver vil rette op på, så snart fejlen påpeges. Der findes selvfølgelig undtagelser, men sagens kerne er, at lovkravet om ligeløn for "samme arbejde" i det store hele overholdes.

Anderledes forholder det sig med lovkravet om ”lige løn for arbejde af samme værdi.” Der er samfundet; arbejdstager og arbejdsgiver på mere famlende grund. For hvad betyder ”arbejde af samme værdi”, og hvordan undersøger vi, om to forskellige typer af jobs har samme værdi? Så længe vi ikke kender svaret på disse spørgsmål, er det svært at afgøre, om den lave løn i de klassiske kvindefag er i strid med loven.

Tag f.eks. en socialrådgiver og bygningskonstruktør, der arbejder i den samme kommune. De har samme uddannelsesniveau og udfører begge kommunal sagsbehandling – bygningskonstruktøren træffer afgørelser om bygninger, og socialrådgiveren træffer afgørelser om mennesker. Umiddelbart er lønnen den største forskel mellem de to kollegers arbejde! I gennemsnit tjener bygningskonstruktøren nemlig over 35.000 mere om året end socialrådgiveren.

Er det rimeligt, at bygningskonstruktøren tjener så meget mere end socialrådgiveren? Er det ulovligt? Vi ved det ikke, for vi mangler en præcisering af, hvad lovens ord betyder, og vi mangler redskaber, der gør, at vi kan sammenligne forskellige jobs.

LO har bedt professor dr.jur. Ruth Nielsen om at foretage en vurdering af ligelønslovens styrker og svagheder i forhold til andres landes lovgivning på området.

Behov for nye værktøjer
Det ligelønsproblem, som vi slås med i dag – og som vi kalder det moderne ligelønsproblem - består i, at kvindefag lønnes lavere end mandefag.

For at kunne løse det har vi brug for redskaber, så vi kan sammenligne forskellige fag med hinanden. Vi har brug for en præcisering af, hvad der forstås med ordene ”arbejde af samme værdi.”

Heldigvis behøver vi ikke kigge langt for at finde hjælp til, hvordan vi kan løse vores lovgivningsproblemer. Både Sverige og Norge har en langt mere præcis ligelønslovgivning, og begge lande har udviklet såkaldte ”jobvurderingssystemer”, der gør, at man kan sammenligne jobs i forskellige fag.

Læs om det svenske jobvurderingssystem ”Analys Lönelots" (pdf)
Sammenligning af de danske, svenske og norske lovbestemmelser om ligeløn (pdf).

| Senest opdateret 27-05-2014 |