Bredere tilgang til tal og bogstaver: Husk legen i skolen

08/15/2017

»Det undrer mig meget, at børnene ikke har legetime i børnehaveklassen. Jeg kan ikke forstå, at de ikke har legetime, når de går så mange timer i skole,« siger lektor Sara Hannibal.

Bare fordi det handler om læsning, behøver børnene ikke hoppe bogstaver. Pædagogfagligheden skal skinne mere igennem, når pædagogerne arbejder i skolen, mener ekspert. Og så skal der være mere tid til at lege.

Af Steffen Hagemann

På Frederiksberg skal pædagoger og lærere i indskolingen sammen sætte fokus på børnenes matematik-, læse- og skriveforståelse. Det gør de i aktionslæringsprojektet ’Tidlig literacy – tidlig numeracy’, som skal ruste børnene bedre til den faglige læring. Projektet har i det forgangne skoleår kørt i 0. klasse på alle ni folkeskoler på Frederiksberg.

Nu skal projektet bredes mere ud, så de børn, der har arbejdet med det i 0. klasse, skal fortsætte i 1. klasse. På Skolen på Duevej kommer pædagogerne til at stå med ansvaret for projektet i 1. klasserne.

Det er en nærliggende beslutning, fortæller Lisbet Kjærgaard, viceskoleleder på Skolen på Duevej, når pædagogerne i det første år har vist, at de kan løfte opgaven. 

»Literacy er jo det, pædagoger også kan. De er så meget på hjemmebane. Her får de lov til at folde sig ud fra nogle sider, som de nu har fået systematiseret,« siger Lisbet Kjærgaard, der selv har været med som observatør ved såvel aktionerne i klasserne som den efterfølgende supervision af pædagoger og lærere. 

Talesproget er vigtigt
Literacybegrebet dækker over en masse sproglige kompetencer, fortæller Sara Hannibal, lektor i Nationalt Videncenter for Læsning. Hun har været konsulent på projektet på Skolen på Duevej.

»Hvor man traditionelt har tænkt, at tidligt sprogarbejde i indskolingen er noget med bogstavkendskab og rim, så ligger der i literacy, at man også ser på alle de andre sproglige forudsætninger, i særlig grad talesproget. For talesproget, ordforrådet og at kommunikere med andre spiller også sammen med det at lære at læse og skrive,« siger hun.

Pædagogfagligheden skulle gerne skinne igennem i arbejdet med tidlig literacy og numeracy, siger Sara Hannibal.

»Samtale og dialog går hånd i hånd med sociale kompetencer, som de i forvejen arbejder med. Det har vi set praktiseret rigtig meget,« siger hun. 

For meget skole
Viceskoleleder Lisbet Kjærgaard har glædet sig over den udvikling, der har været i pædagogernes og børnehaveklasselærernes aktioner. Der er kommet meget mere fokus på pædagogfagligheden i løbet af året, fortæller hun.

»Når pædagoger kommer ind i skoleverden, og specielt, når der er observatører på, tror de, at ’nu skal vi lege skole, og så gør vi det så skolet som muligt’,« siger Lisbet Kjærgaard og understreger, at hun trækker det firkantet op.

Husk legen
Også Sara Hannibal synes, at skoledagsordenen kom til at fylde meget i begyndelsen.

»Vi vil gerne have, at de brugte mere af deres kendte pædagogfaglighed og mindre af skolefagligheden. Vi ville gerne se meget mere helt almindelige pædagogiske aktiviteter – noget, hvor man var mere nysgerrig og afprøvende,« siger hun. 

I løbet af året er der blevet mindre skole og mere pædagogfaglighed.

»Vi er kommet et sted hen, hvor det er blevet mere åbent. De behøver ikke længere hoppe bogstaver og lave rimværksted, men de kan tænke sprog ind i alt, hvad de gør,« siger Sara Hannibal.

Der er dog en ting, der har overrasket hende undervejs.

»Det undrer mig meget, at børnene ikke har legetime i børnehaveklassen. Jeg kan ikke forstå, at de ikke har legetime, når de går så mange timer i skole,« siger hun.


Om projektet

’Tidlig literacy - tidlig numeracy’ er et projekt på folkeskolerne i Frederiksberg kommune. Projektet skal udvikle et nyt fælles sprog om literacy og numeracy i indskolingen og kvalificere arbejdet med læse- og skriveforståelse, matematisk forståelse og sprogkompetencer i den tidlige indskoling.

Projektet er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney-Møllers Fond til Almene Formaal gennem fondens folkeskolesatsning.


Literacy er evnen til at identificere, forstå, fortolke, skabe, kommunikere og planlægge ved at bruge trykte og skriftlige materialer i forskellige kontekster.

Numeracy handler om at kunne forstå og anvende matematik i hverdagsliv, arbejdsliv og samfundsliv

| Senest opdateret 07-08-2017 |