Forsker: Frygter ikke social dumping i institutioner

02/09/2016

Privatisering vil typisk føre til ringere løn- og arbejdsvilkår, men egentlig social ­dumping i daginstitutioner er usandsynlig, for det vil forældrene ikke finde sig i. Det mener arbejdsmarkedsforsker.

Af Peter Andersen

Social dumping i børnehaver og vuggestuer? Den tror Nana Wesley Hansen ikke på. Hun er adjunkt ved forskningscentret FAOS på ­Københavns Universitet og ­forsker blandt andet i den offentlige sektors overenskomster.

»Social dumping vil sige, at vilkårene i en del af en branche bliver så ringe, at de presser vilkårene i resten af branchen. Og det er et noget stærkt ord at bruge i forhold til dag­institutioner,« siger hun.

Gennem en årrække er dele af den offentlige sektor blevet privatiseret, for eksempel rengøringen og vej- og parkområdet. Når ­kommunale daginstitutioner lukker og erstattes af private er det også en form for ­privatisering, men ifølge Nana Wesley Hansen har pædagogerne et trumfkort, som andre grupper af offentligt ansatte ikke har.

»Forældrene har meget høje krav til pædagogikken, og hvordan deres børn bliver passet. De vil ikke finde sig i hvad som helst, og slet ikke, hvis det er forældrene selv, der har startet en institution. Desuden er det at være pædagog en profession. Det er ikke hvem som helst, der kan komme ind,« siger hun.

Ingen polske vikarer
Nana Wesley Hansen tror derfor ikke, man kommer til at se polske vikarer i de danske daginstitutioner. 

»Det vil være meget synligt, hvis arbejdsforholdene i en daginstitution forringes voldsomt. Modsat rengøringen, som er spredt ud over kommunen, eller forholdene på en byggeplads, som ingen kommer forbi. Her er pædagogerne ­væsentligt bedre stillet,« siger hun.

Nana Wesley ­Hansen henviser til de aktioner, hvor forældre i ­solidaritet med pædagogerne har blokeret daginstitutioner i protest mod kommunale nedskæringer. 

En stor udfordring
Men det ændrer ikke ved, at BUPL står med en stor udfordring i forhold til at sikre, at der er ordnede overenskomst­forhold i de enkelte daginstitutioner.

»Det er naturligvis en omvæltning at stå over for en modpart, som ikke har overenskomst i forvejen, og som måske ikke ønsker en overenskomst. Og så er det enormt ressourcekrævende at skulle ud og ­sikre organiseringen på en masse små arbejdspladser. Vi ved, at et forbund som 3F bruger mange kræfter på det,« siger Nana Wesley Hansen.

Hun tvivler på, at man vil se et forbund som BUPL blokere en daginstitu­tion, som ikke vil indgå overenskomst.

»Igen, det her område kan ikke sammenlignes med rengøring eller byggeri. Jeg tror, BUPL vil være dygtig til at bruge nogle andre redskaber i stedet, ikke mindst den tætte relation til borgerne. Men lokalt bliver det en kæmpe udfordring, ingen tvivl om det,« siger hun.

Lidt ringere vilkår
På baggrund af ­erfaringen fra andre områder forudser Nana Wesley Hansen, at privatiseringen på sigt kan føre til lidt ringere arbejdsvilkår for pæda­gogerne. Men slet ikke i et omfang, som vil rokke ved troen på den danske aftalemodel.

»Der er lavet overraskende få under­søgelser om konsekvenserne af privatisering herhjemme, og samtidig er det nyt, at et kerne­område som børnepasning udsættes for privat konkurrence. Men de under­søgelser, der er gennemført, viser, at vilkårene langsomt forringes en lille smule.«

»Det kan handle om mindre tryghed, det kan være lidt længere arbejdsdage eller krav om, at man skal være mere fleksibel. Og hvis det fungerer i private institutioner, kan det være, at de offentlige arbejdsgivere også begynder at kigge på det,« siger Nana Wesley Hansen.

| Senest opdateret 09-02-2016 |