Generalforsamling 2016 BUPL Fyn

Torsdag den 6. oktober 2016

BUPL

Fyn

Bornholmsgade 1
5000 Odense C

bupl-fyn@bupl.dk

ARRANGE-
MENTER

Møder og kurser
hos BUPL Fyn

Fyraftensmøde den 10. oktober

Støtte børns og unges udvikling

Ny formand i BUPL Fyns Lederforening

Kort præsentation af Søren Toft Jepsen

De gode historier fra medlemmers virkelighed

Bliv medlem

BUPL lover dig......