ARRANGE-
MENTER

Møder og kurser
hos BUPL Midtsjælland

Konference 20. august

Læringsfællesskaber

Pensionistmedlemmer

Spændende efterårsaktiviteter

Information fra BUPL Midtsjælland

TR-portalen

Mødested for tillidsrepræsentanter i BUPL Midtsjælland.