ARRANGE-
MENTER

Møder og kurser
hos BUPL Midtsjælland

Stormøde i Holbæk tirsdag aften

Over 125 forældre og pædagoger deltog

27. september - temaaften:

Det man siger, bli'r de andre

Nyt fra BUPL Midtsjælland

TR Portalen

Portal for tillidsrepræsentanter i BUPL Midtsjælland